EMNER

Land i opløsning

Indvandringen koster staten mange penge, dvs., det er vi skatteborgere, der betaler hele gildet.

Det er ikke nok med, at der skal ydes bistand i form af bistandsydelse, men der kommer mange andre udgiftskrævende poster til: Tolkebistand, psykologbistand, specialundervisning, overvågning, politiarbejde og meget andet. Vi glemmer også at medregne lønnen til alle dem, der er beskæftiget med integrationen, løn til socialrådgivere, løn til politiet, løn til læger og sygeplejersker, til lærere og meget andet. En skønsmæssig beregning har vist, at det koster samfundet ca. 150 milliarder kr. om året. Det vil sige ca. 30.000 kr. hvert år pr. borger i Danmark. Og hvad har vi fået for de penge? Nogle få arbejdspladser er blevet udfyldte men til gengæld har vi fået en masse arbejdsløse og stor kriminalitet i tilgift. Vi er blevet utrygge, og mange – især ældre – går ikke på gaden efter mørkets frembrud. Sådan har det aldrig været før. Flere personer skal have politibeskyttelse, og jo mere kriminaliteten øges, og jo flere personer, der vil komme, som i fremtiden skal have politibeskyttelse, jo mere lider statens økonomi, men ikke nok med det. Statens infrastruktur vil bryde sammen, og alt bliver kaos. Vi kan allerede mærke det på økonomien. Der spares og spares, der fyres og fyres, og flere og flere kommer på overførselsindkomster. EU tager sig større og større magt, og for nylig udtalte den svenske Carl Bildt i de svenske tv-nyheder, at Irland ikke er udlandet. Altså regnes nu EU for fædrelandet. Enhver må kunne se, at vi er på vej til en opløsning af nationalstaten Danmark. Det gælder både det indre og det ydre plan. Danmark er på vej væk. Kun borgene kan befri os for den katastrofe, at vi kommer til at forsvinde som selvstændig og uafhængig stat. Derfor bør alle træde i karakter og bombardere politikerne. Først og fremmest bør alle undlade at stemme på partier, der går ind for integration og EU. Borgerne bør kræve Danmark tilbage på danske præmisser.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk