Lokalpolitik

Landbocenter beholder p-pladser

Mange indsigelser medfører ”tilpasset” lokalplan for banearealet i Aars

AARS:Landbocentret i Aars kan ånde lettet op. I hvert fald hvad angår planerne for udnyttelsen af Banearealet. Centret undgår nemlig den oprindelig planlagte vej - forlængelse af Jyllandsgade tværs over arealet og op til Himmerlandsgade. Den ville ellers løbe hen over Landbocentrets nuværende parkeringsplads, og desuden ville centrets parkeringspladser ud mod Markedsvej blive inddraget, hvis lokalplanen følges. Men når byrådet i morgen eftermiddag skal tage endelig stilling til den, ligger der en indstilling fra økonomiudvalget om, at vejforbindelsen udgår af lokalplanen. Det sker bl. a. på baggrund af en indsigelse mod den fra landbocentret, som ingenlunde har været alene om at protestere mod planen. Ialt foreligger der godt en halv snes indsigelser, hvoraf økonomiudvalget har taget flere helt eller delvis til sig, så det er et tilpasset lokalplanforsalg, byrådet kommer til at tage stilling til. En af indsigelserne kommer fra en større gruppe beboere i området - omkring 70. De gør indsigelse mod den forventede øgede trafikmængde, som planen vil medf’øre. Specielt gælder det Jyllandsgades forlængelse op i Markedsvej. En helt anden indsigelse kommer fra Danmarks Naturfreningsforening.Den ønsker, at Himmerlandsstien på den nedlagte Løgstør-jernbane får lov at passere gennem arealet der, hvor skinnerne tidligere lå. Desuden fremsætter naturfredningsforeningen ønske om, at antallet af åbne parkeringspladser begrænses og at der laves en beplantningsplan for området.