Håndbold

Landboforeninger søger sammen

Vesthimmerland og LandboNord drøfter fusion - de andre tøver fortsat

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bæ­re­dyg­tig råd­giv­ning kræ­ver so­lidt med­lems­grund­lag, si­ger for­mand i LandboNord, Hen­rik Gre­ger­sen. Foto: Lars Pauli

Ni landboorganisationer i region Nordjylland bliver til otte fra 1. januar 2008 - hvis medlemmerne vil. I Vesthimmerlands Landboforening og LandboNord undersøger et fælles arbejdsudvalg grundlaget for en fusion af de to foreninger. Det sker med bistand fra eksterne konsulenter. Forhandlingerne er foreløbig eneste konkrete resultatet af sidste efterårs samarbejdsudspil fra Vesthimmerlands Landboforening til de øvrige organisationer i den ny region. Et udspil, der blev fornyet før sommerferien. LandboNord er med 1800 medlemmer Danmarks største landboforening, Vesthimmerland har 800 medlemmer. - Men strukturudviklingen går stærkt, og vil man drive en fuldt bæredygtig rådgivning, må der også være et solidt medlemsgrundlag, siger formanden for LandboNord, Henrik Gregersen, Frøstrup. De to foreninger ligger også tæt på hinanden kulturelt og geografisk, påpeger han. - Der er såmænd kortere afstand mellem vores center i Fjerritslev og Vesthimmerlands i Aars, end der er mellem Fjerritslev og vores hovedsæde i Brønderslev, bemærker han. LandboNord flytter i de kommende uger ind i et nyt, stort hovedsæde i Brønderslev. De gamle centre i Hjørring, Flauenskjold, Brønderslev og Fjerritslev er solgt, men i Fjerritslev har foreningen lejet den ene fløj og vil opretholde et bemandet kontor her. For tidligt Udenfor forhandlingerne står Hobro-Aalborg Landboforening, Det Thylandske Landboøkonomiske Selskab, Landboforeningen Nordthy, Morsø Landboforening, Nordjysk Familielandbrug, Hjørring-Frederikshavn, samt Mors - Thy familiebrugsforeninger. Formand for Nordjysk Familielandbrug, Jens Kristoffersen, Støvring, erkender, at der om fem år vil være væsentligt færre medlemmer til at bære omkostningerne. I hans forening er der i dag 300 aktive og samme antal passive. Han mener dog, at fusionsudspillet fra Vesthimmerland kom lidt for tidligt. - Vi vil gerne se en helhed i fremtidsperspektivet, siger han. De ni landboorganisationer i Nordjylland, Thy og Mors har tilsammen 5789 aktive medlemmer, og antallet falder. Færre, men større - Men det er forkert bare at se på antal medlemmer. Den enkelte bedrift bliver større, produktionen bliver mere kompleks, der kommer nye spændende områder til, og efterspørgslen på rådgivning bliver stadig bredere, påpeger sekretær for de nordjyske landboforeninger, direktør Niels F. Mikkelsen, Hobro-Aalborg Landforening. - Faktisk stiger vores beskæftigelse i øjeblikket, påpeger han. Det er helt klart de store producenter, som har den største efterspørgsel på konsulentcentrenes ydelser. Det gælder faglig rådgivning, men i stigende omfang også løsning af serviceopgaver. - Som noget nyt, omend stadig i lille omfang, løser rådgivningscentrene også opgaver for andre erhvervsgruppe, dog fortrinsvis med tilknytning til landbruget, fortæller Niels Mikkelsen.egon.kjoeller@nordjyske.dk