EMNER

Landbofusion uafklaret

VEJLE:Det er stadig uvist, om fusionen mellem de mindre og større landmænds organisationer bliver en realitet. En daglang debat på det halvårlige delegeretmøde i Dansk Familielandbrug går bragte ingen fingerpeg om udfaldet 29. november, når den samme kreds af personer skal stemme om sammenslutning med Danske Landboforeninger. - Der skal være to tredjedels flertal. Jeg kan ikke i dag vurdere, om det kan opnås, siger formanden for familiebruget i Vendsyssel, Øjvind Ottesen, Ingstrup. Af ca. 140 delegerede var omkring 35 på talerstolen, og der var lige så mange indlæg for som imod, vurderer han. At tanken om at opgive selvstændigheden berører mange dybt, er der ingen tvivl om. Stærke følelelser er på spil, afgørelsen træffes i bevidstheden om husmandsbevægelsens historiske mission i den lille bondes økonomiske, sociale og mentale frigørelse fra daglejerkår og almueånd. Den fusionsmodel, der er aftalt mellem ledelserne i de to organisationer sikrer ganske vist familiebruget sin egen platform indenfor den fælles bestyrelse med seks ud af 21 medlemmer med status som sektionsbestyrelse og valgt af familiebrugets eget bagland, idet de lokale og regionale organisationer opretholdes. - Men modstanderne frygter, at deres synspunkter og holdninger bliver undertrykt, og henviste til dårlige erfaringer fra tidligere samarbejder med landboforeningerne, fortæller Øjvind Ottesen. - Tilhængerne argumenterede modsat: at netop samarbejdet sikrer os muligheden for at få fremført vore holdninger. En stor del af medlemmerne hos landboforeningerne deler reelt vore holdninger med hensyn til styring af strukturudviklingen i landbruget. Begge organisationer har et stort antal mindre og mellemstore landmænd og deltidslandmænd. Nu kan de komme til at arbejde sammen, mente tilhængerne. Øjvind Ottesen beskriver debatten som sober trods den dybe uenighed både i landsbestyrelsen, hvor formand - og initiativtager - Peder Thomsen, og næstformand Niels Chr. Larsen, Thurø, er på hver sin fløj. - Man kunne have frygtet mudderkastning, erkender han. Blandt de fremtrædende fusionsmodstandere er formanden for Familiebrugets Familieudvalg, Rut Jørgensen, Als ved Hadsund. Hun frygter, at familieudvalget med sit fokus på "de bløde værdier" ikke får nogen anerkendelse i en ny, fælles landboorganisation.