LandboNord til forsvar i Jyske Ås

Landboforeningen LandboNord tager nu til genmæle mod kritikken af store svinestald-projekt i Jyske Aas ved Sterup.

STERUP:Foreningens opfattelse er, at landmandsparret Dorte og Niels Adelstorp er hængt ud uretmæssigt. Formanden for LandboNords udvalg for Ret og Rimelighed, Hans Jørgen Boel, Bjergby, har besøgt landmandsparret og læst på sagens akter. - Kritikken er ubegrundet, mener han. - Alle regler vedrørende miljøgodkendelser er overholdt. Staldbyggeriet foregår i forbindelse med eksisterende bygninger og er lagt, så de falder ind i de eksisterende omgivelser, og de valgte tekniske løsninger taget udpræget hensyn til lugtforhold og dyrevelfærd. Hans Jørgen Boel afviser, at der er belæg for beskrive konsekvensen af byggeriet som "Jyske Ås bliver gylleland". - Fakta er at vi har meget restriktive regler for udbringning af gylle, og udbringning af gylle pr. kvadratmeter vil være nøjagtig det samme som hidtil. Bliver produktionen øget, skal gyllen blot udbringes på et større areal. Der er heller ikke holdepunkt for en kritik af, at byggeriet er gået i gang, selvom Brønderslev Kommunes godkendelse er anket til Miljøklagenævnet, erklærer han. - Fakta er at på side 1 i miljøgodkendelsen står: ”Klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er overstået” – altså uanset om afgørelsen påklages eller ej. Det vil sige, at der også kan foretages terrænreguleringer. Konflikten mellem det nærliggende Åsen Teater og svineproduktionen kan også anskues på flere måneder, mener hans Jørgen Boel, der bestrider fremstillingen " 21 år gammel kulturinstitution kan lide døden på grund af en ny ildelugtende nabo". - Det ikke er en ny nabo. Niels’ familie har drevet landbrug på Krattetvej siden 1918. Niels og Dorte har drevet landbrug siden 1992, hvor de overtog landbruget efter Niels' forældre. Det er altså Åsen Teater, som er den ny nabo. Og faktisk er der 410 meter mellem den nye stald og nærmeste bygning på Åsen Teater. Med de tekniske tiltag der er foretaget ved ventilationen, overholdes bestemmelserne i lovgivningen. I øvrigt er vinden kun ganske få dage om året i nord-nordvest. Den oftest forekommende vindretning er sydvest, og dermed altså væk fra Åsen Teater, påpeger Hans Jørgen Boel.