Erhverv

LandboThy: Frygt for bombe

Nye nedskrivningsregler kan blive en bombe under erhvervet, advarer direktør

Også i det nordvestjyske hjørne af landet er der udtalte bekymringer om, at nye nedskrivningsregler, der netop er i høring, vil være en bombe under landbruget som erhverv. Reglerne er i høring frem til den 5. marts, men allerede nu er en række pengeinstitutter begyndt at tage store nedskrivninger på deres landbrugskunder. Direktør i LandboThy, Henrik Galsgaard, påpeger, at nedskrivningsreglerne fagligt er helt uacceptable: - Landbrugsbygningerne har en væsentlig driftsværdi og er belånt over en realistisk tidshorisont - det er derfor ikke rimeligt at indføre en væsentlig kortere nedskrivningshorisont, siger Henrik Galsgaard, der derfor har rettet henvendelse til Niels Jørgen Pedersen, formand for Landbrug & Fødevarer. Niels Jørgen Pedersen forsikrer, at der fra centralt hold i Landbrug & Fødevarer netop nu pågår intensive dialoger med centrale meningsdannere. - Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Vi er i alliance med kreditsektoren og i løbende kontakt med centrale erhvervspolitikere. Sagen har højeste prioritet, siger han.