Tved

Landboungdom vil øge samarbejde

MORS:Morsø Landboungdom vil øge samarbejdet med Nordthy Landboungdom i 2007, f. eks. ved fælles studieture til nybyggede stalde og lignende. Det sagde formanden, Lars Pedersen, på generalforsamlingen på Morsø Landbrugsskole, hvori deltog 25 medlemmer, væsentligt flere end sidste år, hvor man måtte have en ekstraordinær generalforsamling for at få sammensat en bestyrelse. Foreløbig har samarbejdet med thyboerne i år begrænset sig til en fælles gokartaften i Tved, men fremover vil ideer om initiativer blive udvekslet pr. sms og indvarslingen ske på samme moderne måde. Også fælles stand på dyrskuet vil blive videreført. Lars Pedersen omtalte årets aktiviteter, som gennemgående havde haft god tilslutning fra de 108 aktive medlemmer, et fald på 20 i 2006. Virksomhedsbesøg i Skive, markvandring i Blidstrup med besigtigelse af biogasanlæg og vindmøller, heldagsudflugt til Viborg og Frijsenborg Gods havde haft størst deltagelse. Efter generalforsamlingen fortalte Kirsten Pedersen, Nykøbing, om sit studieophold i Australien 2005/06 og besvarede spørgsmål herom. AS