Landbrug 50 procent op

Handelspriserne overhaler den offentlige vurdering fra start

GOD LANDBRUGSJORD handles til langt over den offentlige vurdering - selvom vurderingen er helt ny. Arkivfoto: Claus Søndberg

GOD LANDBRUGSJORD handles til langt over den offentlige vurdering - selvom vurderingen er helt ny. Arkivfoto: Claus Søndberg

De nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme er på vej. De vil vise, at hovedparten af landbrugsejendomme i Nordjylland er steget med 40 - 60 procent i offentlig vurdering fra oktober 2006 til oktober 2008. Tallene viser også, at det er svært at være offentlig vurderingsmand. Principielt skal den offentlige ejendomsvurdering afspejle handelspriserne, men virkeligheden har tilbøjelighed til at løbe fra vurderingerne. Tallene fra Skattecenter Aalborg med den nye vurdering af landbrugsejendomme i Nordjylland illustrerer det. I Hjørring Kommune steg ejendomsværdien på landbrug med 45 procent fra den offentlige vurdering i oktober 2006 til oktober 2008. Hjørring højdespringer Den gennemsnitlige salgspris i 1. halvår 2008 var derimod steget hele 93 procent i forhold til den offentlige vurdering to år tidligere. Den senest kendte handelspris lå altså i snit en halv gang - 48 procentpoint - højere end den nye vurdering, og vurderingen kan siges at være uaktuel allerede fra ny. Hjørring er højdespringeren, men der er også sket en voldsom udvikling i flere andre kommuner. I Jammerbugt lå vurderingen pr. oktober 2008 55 procent over den i 2006, men handelsprisen hele 83 procent over. I Frederikshavn Kommune tegner et tilsvarende billede sig: Salgsprisen lå i 1. halvår 77 procent over forrige vurdering, mens vurderingen var steget med 39 procent. Den mindste udvikling, både i handelspriser og offentlig vurdering, er konstateret på Mors, hhv. 36 og 33 procent. Springet er muligvis taget tidligere. Øen har et af landets tætteste populationer af husdyr, og efterspørgslen på jord har betydet handelspriser på flere hundrede tusinde kroner pr. hektar. Krisen ikke indregnet Vurderingen afspejler Skats skøn over ejendommens handelspris pr. 1. oktober 2008. - Vi er fuldt ud klar over, at den finansielle krise efterhånden har udviklet sig til en økonomisk krise, og at det skaber en vis usikkerhed i forhold til handelspriser på fast ejendom - ikke kun for almindelige beboelsesejendomme, men også for erhvervsejendomme, og herunder landbrug. Det er imidlertid vores opfattelse, at dette ikke var slået igennem på vurderingstidspunktet. Derfor stiger ejendomsvurderingen uanset krisen, forklarer afdelingsleder Eva Gjelstrup, Skattecenter Aalborg. Også landbrugets grundværdier er blevet vurderet. I Nordjylland er der tale om stigninger på 60 procent, mens resten af landet får stigninger på 40-60 procent af den landbrugsmæssige grundværdi. Men det hele er af begrænset praktisk betydning, eftersom regeringens skattestop har lagt loft over ejendomsskatterne siden 2001.