Landbrug får bolden retur

Krav om landbruget og ikke samfundet skal finansiere løsning

NORDJYLLAND:Landbrugserhvervets beklagelser over de problemer, som amtets krav til grundvandsbeskyttelse giver, får næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S) til at spille bolden tilbage til landbruget. - Den enkelte landmand må selv gøre noget. Eller landmændene kan gå sammen i andelsforeninger om tekniske løsninger, der kan hindre forurening af grundvandet. Det er for nemt blot at forlange, at samfundet skal betale for at undgå den forurening af grundvandet, der kommer fra landbruget. Nogle landmænd har jo taget spørgsmålet op. F.eks. kan gyllesepareringsanlæg være en af metoderne, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han har nogen forståelse for de problemer, som landbruget peger på, at amtets indsats for at sikre rent drikkevand giver. - Det giver da problemer. Men man kan ikke blot sige, at det i stedet må være et problem for kommende generationer. Henrik Ringbæk Madsen peger i øvrigt på, at restriktionerne er sådan, at grænseværdien på 25 mg nitrat pr. liter vand først gælder i det øjeblik, et landbrug ønsker at udvide. - Det er altså ikke tale om, at vi griber ind i eksisterende produktionsvilkår. Kravet om, at der ikke må være over 25 mg nitrat i grundvandsmagasiner, trædet i kraft i det øjeblik et landbrug ønsker at udvide til over 250 dyreenheder.