Landbrug og vandværker i dialog

Landmænd kan i afgrødevalg gøre meget for at værne om grundvandet

BRØNDERSLEV:- Der skal en dialog til mellem vandværkerne og landbruget. Det slog planteavlskonsulent Anne Birgitte Thing fra LandboNord fast på et møde vandrådet for vandværker i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Anne Birgitte Thing præsenterede for repræsentanterne for kommunens vandværker de forsøg, der viser, hvad der har betydning for udvaskning fra jorden. Hun understregede, at sædskifte, gødning samt brug af kemi har betydning. Forskellig jordbehandling foreligger der ikke brugbare resultater for. Men konklusionen på forsøget er, at der uden større indsats kan reduceres meget på at anvende grundvandssædskifte - et sædskifte, hvor vårbyg og udlæg er en væsentlig del. Jørn K. Kristensen fra Dronninglund Kommune kom med et indlæg, hvor han gjorde status på den nye kommune med fokus på vandområdet. Jørn K. Kristensen kunne oplyse, at der er planer om en afdeling miljø, vand og natur, hvor Thomas Jepsen fra Brønderslev Kommune bliver teknisk direktør, mens Anne Mette Eriksen, der kommer fra Nordjyllands Amt, bliver afdelingsleder. Driftsopgaver på vandforsyningen kommer til at høre under en anden afdeling, nemlig forsyningsafdelingen. Marianne Eduardsen fra Brønderslev Kommune gennemgik nyt fra myndighederne. Hun kunne fortælle, at kræfterne er brugt på strukturreformen. Hun oplyste, at regeringen har varslet serviceeftersyn af vandsektoren, hvor benchmark og miljøledelse indgår. Desuden oplyste hun, at der mangler endelig afklaring på myndighedsopgaver efter strukturreformen. Endelig kunne hun fortælle, at Brønderslev Kommunes vandforsyningsplan er næsten klar.