Lokalpolitik

Landbrug skal væk fra ådale

Amtet laver målsætning om at bevare natur i ådale

NORDJYLLAND:Den intensive landbrugsdrift skal væk fra de nordjyske ådale, hedder det i amtets målsætning for landsdelens naturområder. Emnet kan blive et vigtigt diskussionsemne, når amtets forslag til regionplan her i foråret kommer ud i offentlig debat. Politisk ser der ud til at være bred enighed om målsætningen. - Jeg tror, at der er bred opbakning til ønsket om at komme væk fra den intensive landbugsdrift i ådalene. Diskussionen kan så opstå, når landmændene skal have kompensation. Problemet bliver at finde pengene. Staten har haft for få midler til den form for omlægninger, og det mener jeg også, at regeringen nu er opmærksom på. Samtidig kan der opstå problemer med den ekstensive drift. Kreaturbestanden er generelt faldende, og det betyder, at det kan blive svært at finde køer til af græsning af områderne, påpeger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). - Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde midler til en omlægning af landbrugsdriften i ådalene, men det bliver også nødvendigt at Fødevareministeriet og Miljøministeriet kommer på banen, når der skal gives kompensation til de landmænd, der omlægger driften. For mig er det en forudsætning, at vi kan give en ordentlig erstatning, siger den socialdemokratiske næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen. Spørgsmålet om ådalene er et vigtigt emne i det oplæg, som amtets forvaltning har lavet til ny regionplan. Efter at amtsrådet i næste måned har behandlet forslaget, kommer det ud i offentlig debat. Ud over målsætningen om at fremme ekstensiv landbrugsdrift f.eks. i form af afgræsning, så vil amtet gerne have kunstig afvanding bragt til ophør, ligesom dambrugsdrift løbende skal afvikles. Samtidig skal belastning af ådalene med næringtssalte og sprøjtemidler begrænses mest muligt.

Forsiden