Landbrug skyder sig selv i foden

De seneste dages konstatering af hamstringer af svineudvidelser bekymrer Landsforeningen for Gylleramte.

På et møde hos Miljøminister Connie Hedegaard 26. juni fik vi i L.f.G. oplyst, at der ikke ville blive mulighed for at hamstre tilladelser til svineudvidelser i indeværende år – kun det normale antal ansøgninger ville blive behandlet i systemet. Hvor er garantien for at dette ikke vil ske? Den eneste mulighed for at hindre unødig spekulation i antal DE er at indføre totalt svinestop indtil 1.1.07, når de nye miljøregler træder i kraft og bliver implementeret. Vi er klar over i L.f.G. at de menige landmænd ikke selv kan styre den grad af magt og arrogance, som udspringer fra landbrugstoppen på Axelborg. Det går i sidste ende ud over naboer til svinefarmene og naturen – og dermed os alle. I de kommende kommuner vil der blive stillet endog meget store krav til de embedsmænd, som skal behandle de nye svineudvidelser. Hvis ikke dette arbejde bliver udført til punkt og prikke, kan det betyde at lovstridige svinebønder kan gøre dagligdagen utålelig for deres naboer. Deres livskvalitet forringes og deres ejendom mister værdi (pensionsopsparing.) Bønderne skyder sig selv i foden. De bliver ildeset i sognet, deres børn bliver moppet i skolen, de bliver kigget skævt til i Brugsen og der skabes i det hele taget en dårlig stemning i nabolaget. Det forekommer allerede mange steder i dag, så det kan næppe komme bag på en svinebonde, hvis han ved en udvidelse møder modstand hos naboerne. Mange landsbyer landet over har fået smadret deres lokalmiljø pga. stank. Så inden de nye svineudvidelser tages i brug, bør den respektive svineavler tænke sig godt om. Beslutningen kan blive dyrekøbt. L.f.G. nævner ikke dette som en trussel – blot som en konstatering og et godt råd. I pressen hører man konstant om problemer med svin både herhjemme og i Østeuropa. I L.f.G. har vi ingen illusioner om at ulovlighederne ikke også finder sted her. (Spildolie i gyllen, ulovlig indført NPK, brug af vækstfremmere, medicinrester i kødet, sprøjteskader, ulovlig gyllespredning etc.) Danmark bør have et egentligt miljøpoliti, som fuldstændigt uafhængigt af landbrugstoppen kan kontrollere husdyrbrugene landet over. Alt andet har vist at de nuværende kontrolmyndigheder og udstedende myndigheder ikke er uvildige. Og politikerne bør i langt højere grad lytte til advarslerne fra kritiske røster.