Landbrug, ugler og agerhøns

SØNDERUP:Planteavlskonsulent Jørgen Evald Jensen vil tirsdag i Sønderup Forsamlingshus fortælle, hvordan landbrug og jagt kan arbejde sammen om at skabe bedre vilkår for vildtet uden at landbruget kommer i konflikt med reglerne om hektarstøtte og lignende. Mødet er arrangeret af Suldrup og Omegns Jagtforening. Konsulent Svend Lassen vil fortælle om arbejdet på at bevare kirkeuglen. Jagtkonsulent Ivar Høst fil fortælle om vildtregulering, og endelig fortæller Allan Thomsen og John Johnsen om udsætningen af agerhøns omkring Sønderup.