EMNER

Landbruget åbnede for offentligheden

To bedrifter bød indenfor i går søndag til Åbent Landbrug i Thy

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En moderne svineproduktion på årligt 12.000 pattegrise kræver kun tre fuldtidsansatte.

Der bliver færre og færre familier i Danmark, som gennem andre familiemedlemmer har direkte berøring og kontakt til landbruget. Derfor kan der let opstå myter og misforståelser, og for at komme dem til livs, har landbruget besluttet at invitere offentligheden indenfor, så alle ved selvsyn kan få opfattelsen af, at landbruget er et sobert og indtægtsgivende erhverv. - Det er jo sådan, at alle har en mening om landmænd og folkeskolelærere, siger Thorkild Jensen, og derfor er Åbent Landbrug også et led i erhvervets pleje af image, som han i øvrigt mener, er blevet bedre de senere år. LandboThy havde i går Åbent Landbrug i samarbejde med Landbrug Fødevarer og Tican, og hvor mælkeproducent Gitte og Thomas Møller, Kirkegård, Ballerumvej 267 og svineproducent Agnes og Thorkild Jensen, Nørreholm, Nordre Kåstrupvej 3, begge åbnede dørene til kostaldene og svinestierne. 12.000 pattegrise årligt Agnes og Thorkild Jensen er svineproducenter på Nørreholm, hvor stuehuset er lejet ud. Selv bor Agnes og Thorkild Jensen i hans morfars ejendom på den modsatte side af vejen. - Nørreholm købte vi i 1983 i fri handel, fortæller Thorkild Jensen, der har lidt over 100 hektar jordtilliggende, hvor cirka 70 procent er hvede og 30 procent byg, som de mange grise får lov at guffe i sig. Efter fire uger bliver de taget fra soen, og i løbet af cirka 70 dage har grisene nået en vægt på omkring 30 kilo. Efter yderligere omkring 90 dage, har grisene nået slagtevægten, som er 100 kilo i levende live og 80 kilo slagtevægt. Thorkild Jensen fortæller, at han årligt sælger 8000 grise på 30 kilo til opfedning hos andre svineproducenter, og 4000 grise bliver leveret til Tican, hvor Agnes og Thorkild Jensen er andelshavere, og de betegner deres bedrift som en gennemsnitligt dansk svineproducent. Specialisering Dansk landbrug er de seneste mange år blevet mere og mere specialiseret, og for Agnes og Thorkild Jensens vedkommende handler det om produktion af grise. Thorkild Jensen beskriver det på den måde, at det ikke er meget anderledes end andre erhverv. - Vi har naturligvis lånt en del penge, og det skal forrentes på den bedste måde, og derfor er det bedst at satse på en type produktion, og den skal have en vis størrelse for at være rentabel og for at kunne afsætte varerne, siger han og Agnes tilføjer, at det kræver, at man er en dygtig landmand. - Og man kan altså ikke være god til al ting, og derfor bliver man nødt til at specialisere sig, understreger hun. Fremtiden Nørreholm beskæftiger alene tre ansatte, men med underleverandører og forarbejdning holder Nørreholm 18 personer i arbejde. Og derfor er ægteparret helt overbevist om, at landbruget har en fremtid i Danmark. - På landsplan holder landbruget 150.000 personer beskæftigede i Danmark, og vi kan let komme til at savne de produktive erhverv, siger han og fremhæver, at disse erhverv skal vi passe på, alt det vi kan. Agnes og Thorkild Jensen har tillid til landbrugets fremtid i Danmark, selv om den danske svineproduktion er presset fra lande som Brasilien og Japan. - På mange områder er vi længere fremme end andre steder i verden, og blandt andet er vores foderblandinger bedre med en mindre belastning på omgivelserne, og vi har også flere pattegrise pr. so, og endelig er den danske veterinære standard i Danmark enestående, siger Thorkild Jensen, der sammen med Agnes dagen igennem havde nok at se til med de mange gæster. Tican var til stede med en pølsevogn, og på gårdspladsen kunne børnene tilberede deres egne pandekager over bål.