Landbruget: Et rigtigt skridt, men ikke nok

Et skridt i den rigtige retning, men ikke nok, lyder landbrugets vurdering af regeringens klima- og energiudspil "Energistrategi 2050".

EMNER 25. februar 2011 08:46

- Biogas er en nøgleteknologi i omstillingen til det fossilfri samfund, men udspillet giver ikke den nødvendige reelle forbedring af den økonomi, som skal til for at tiltrække investorer, siger direktør Claus Søgaard-Richter, Landbrug & Fødevarer. Han mener heller ikke, at regeringen er ambitiøs nok i sine mål på transportområdet. - Her vil biogas og biobrændstoffer kunne bidrage med løsninger her og nu. Det er muligt at stille krav om iblanding af dansk produceret anden generations biobrændstoffer og dermed sikre Danmark en førerposition på et område, hvor der vil komme massiv global vækst, siger han. Målet: i stort omfang at erstatte sort energi med grøn energi fra biomasse, deles af landbruget, men ikke midlerne. Landbrug & Fødevarer advarer mod nye afgifter og forhøjelse af PSO-tariffen, som svækker vækstmulighederne og konkurrenceevnen i fødevareindustrien og gartnerierne. - Ligesom den grønne omstilling er til gavn for alle, bør finansieringen af den være et fælles anliggende for hele det danske samfund, siger Claus Søgaard-Richter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...