Lokalpolitik

Landbruget frygter restriktioner Kommuneplan: Alt for mange områder udpeget til at være "særligt værdifulde landskaber", siger LandboNord

Landbruget bliver underlagt alt for mange nye restriktioner og geografiske indskrænkninger i Frederikshavn Kommune med den nye kommuneplan, mener LandboNord.

Landmændenes organisation peger i en indsigelse mod kommuneplanen på en række forhold som rammer erhvervet: udlæg til nye industriområder og udpegning af vandindvindingsområder, lavbundsområder, geologiske beskyttelsesområder og særlige kulturmiljøer. Men specielt peger organisationen på, at udlægget af "særlig værdifulde landskaber" kan få store konsekvenser. - Udpegningerne er alt for store, og bruges de efter deres ordlyd, vil de begrænse rigtig meget af Frederikshavns Kommunes landbrug, hedder det i indsigelsen. LandboNord peger specielt på, at det er en risiko i den sydvestlige del af kommunen, som er et område med rigtig mange husdyr. - Udpegninger af særlig værdifulde landskaber i kommuneplanen bør gøres mindre - mere end en halvering, lyder opfordringen fra LandboNord.