Landbruget kæmper mod krav til vand

Landbruget anser amtets krav til grundvandet som erhvervets største problem

NORDJYLLAND:Flertallet i amtsrådet stiller så store krav til det grundvand, der skal anvendes til drikkevand, at spørgsmålet efterhånden udgør det største problem for landbrugserhvervet. Især kravene om, hvor meget nitrat der må være i grundvandet, får landmændene op på barrikaderne. Senest kommer landbrugets protest til udtryk i en henvendelse til amtet i forbindelse med med amtets regionplanlægning. Et oplæg har netop været ude i offentlig debat, og har givet meget kraftigt reaktion fra landbruget. Kommentaren til regionplanlægningen er kommet fra en særlig grundvandsgruppe under LandboNord. - Restriktionerne er landbrugets største problem. I vandindvindingsområderne er det rimeligt med strenge krav til. Det har vi accepteret, og her bliver der jo også ydet erstatning til landmændene. Problemet er, at flertallet i amtsrådet har fastsat den samme grænseværdi i oplandet til indvindingsområderne. Her bliver der ikke ydet nogen erstatning, og ejendomme i sådan et område bliver næsten usælgelige, siger Finn Krogsgaard, Rørholt, der er formand for LandboNords grundvandsgruppe. I kommentaren til amtets regionplanlægning skriver LandboNord, at det er meget beklageligt, at de fremtidige indvindingsområder flytter rundt. Her henviser grundvandsgruppen til, at amtet har udvidet jagten på drikkevand. Amtet er i gang med en kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser, men der kan gå flere år, før den er færdig. - I det øjeblik, der bliver lavet en miljøredegørelse - VVM-redegørelse - i forbindelse med, at et landbrug i et område med særlige drikkevandsinteresser søger om lov til at udvide, kommer grænsen på maksimalt 25 mg nitrat pr. liter grundvand til at gælde, siger Finn Krogsgaard. Han forudser, at landmænd i sådanne områder vil droppe alle planer om at udvide, så der ikke bliver behov for en VVM-redegørelse: - På den måde sætter man al udvikling i stå, mener Finn Krogsgaard. Den vurdering er formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) enig i. Han har i amtsrådet søgt at undgå de skærpede krav. - Når kravene er med til at sætte udviklingen i stå, så mener jeg, at de har den modsatte virkning af den tilsigtede. Havde grænseværdien været 50 mg pr. liter, så havde det været til at leve med, siger Niels Kirstian Kirketerp. LandboNord henviser til EU-grænseværdien på 50 mg nitralt pr. liter.