Landbruget klar til at rense vand

Politikerne står sammen i modstand mod rensning

NORDJYLLAND:De nordjyske landbrug mener, at et bidrag til løsning af problemerne med at skaffe rent drikkevand kan være, at det bliver tilladt at rense vandet med kulfiltre. Her ser landbruget dog ud til at møde massiv modstand fra politikerne. - I alle partier har der været enighed om, at vi ikke ønsker forhold, som man ser i Sydeuropa og f.eks. i Holland, hvor man er nødt til at rense drikkevandet, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). LandboNords grundvandsgruppe skriver i en kommentar til den ny regionplan, som amtet skal til at udarbejde, at der i nogle bynære boringer kan være behov for at rense vandet. - Vi mener faktisk, at rensning med kulfiltre kan være en god løsning. Andet er en form for ressourcespild, og det tror jeg, at politikerne bliver nødt til at acceptere, siger Finn Krogsgaard, der er formand for LandboNords grundvandsgruppe. Amtet er netop gået i gang med at finde ny områder, hvorfra der kan hentes drikkevand. Men LandboNord afviser, at der kan blive problemer med at skaffe rent drikkevand. Organisationen vurderer, at der er nok vand både i Himmerland, Han herred og i Vendsyssel. Landbruget peget specielt på behovet for rensning for BAM, der er et nedbrydningsprodukt fra to ukrudtsmidler - Prefix og Casoron - der blev forbudt for syv år siden. Det er sjældent, at landbrug er skyld i BAM-forurening. De to ukrudtsmidler er især blevet brugt i byområder. I Nordjylland har der i Hjørring været presset på for at få tilladelse til at rense drikkevandet med filtre med aktivt kul. Rensning kan være en billigere løsning, end hvis vandværket skal finde ny boringer. Amtsrådet har dog hidtil sagt nej til ansøgningen fra Hjørring, og for vandforsyningen i Hjørring har derheller ikke været hjælp at hente i Miljøstyrelsen.