EMNER

Landbruget ønsker statslig kaution som kriseløsning

Agri Nord anbefaler at bruge midler fra Vækstfonden til gældskaution

Henrik Dalgaard foreslår, at vækstkautionen udbygges med en gældskaution.Arkivfoto: Grete Dahl

Henrik Dalgaard foreslår, at vækstkautionen udbygges med en gældskaution.Arkivfoto: Grete Dahl

Kriseramte banker tør ikke låne penge til et kriseramt landbrug. Og landbruget kan ikke arbejde sig ud af krisen uden at låne penge. Fra landboforeningen Agri Nord kommer et bud på en vej ud af dødvandet: statsstøtte. Eller mere præcist: Gældskaution. - Det er en fælles løsning med flere vindere, siger næstformand i foreningen, Henrik Dalgaard, Aars. Forslaget bygger videre på den eksisterende ordning Vækstkaution, der med midler fra den statslige Vækstfonden giver mulighed for kaution til finansiering af køb af fast ejendom, herunder ejerskifte, opførelse eller forbedring af fast ejendom udgifter til køb af driftsinventar, maskiner, IT og udstyr, køb af ydelser fra konsulenter, rådgivere m.v. og til andre udgifter op til 550.000 kr. - Vi foreslår derfor at Vækstkautionen udvides med en gældskaution, hvor staten overfor den danske finansielle sektor yder en statsgaranti. Helt konkret foreslår vi, at anvender rammerne i Vækstkautionsordning til at konvertere gæld i f.eks. realkreditten eller pengeinstitutter, forklarer Henrik Dalgaard. Forslaget indebærer, at der kan ydes statsgaranti på 2,5 millioner kroner af en gæld på 10 millioner kroner. Det skal minimere de tab, som landbruget forudser, at landbruget kan lide på landbruget, og det vil samtidig styrke pengeinstitutterne og spare både kunder og skatteydere for unødige omkostninger, lyder argumentationen. Til landbrugskommisionen I landboforeningen finder man, at ordningen må være interessant for de projekter, som giver en god lønsomhed, men hvor kreditsituationen har vanskeliggjort finansieringen, og man ønsker at forslaget kommer med i overvejelserne hos den landbrugskommission, som den nye regering har bebudet. - Den internationale krise på de globale finansmarkeder giver landbrugserhvervet uoverskuelige udfordringer. Landbruget er det meste kapitalkrævende erhverv i Danmark og det handler nu om at samle den finansielle sektor, politikere og landbrugserhvervet om det runde bord, og få skabt løsninger i fællesskab. Der må tages et fælles ansvar, så erhvervet fortsat kan fastholde den store betydning det har, for den danske statskasses samlede økonomi, erklærer Henrik Dalgaard. Han tror ikke på, at markedet alene kan løse de problemer landbruget og finanssektoren står med, men frygter tværtimod en national national nedsmeltning, hvis ikke der findes en statslig løsning.