Landbruget overset i amtet

Nordjyllands bærende eksporterhverv har ikke fået udkastet til erhvervsredegørelse til høring

NORDJYLLAND:Det nordjyske landbrug føler sig på flere måder overset af Nordjyllands Amt. Dels er landboorganisationerne er ikke blevet hørt i forbindelse med den nordjyske erhvervsredegørelse, som amtet netop har haft i offentlig høring. Dels giver redegørelsen et misvisende billede af landbrugets betydning som eksportsektor. Det er landsdelens suverænt største eksporterhverv med en samlet eksportværdi på over 10 mia. kr. - næsten fem gange større end det fremgår af redegørelsens tal. Der er et formaliseret kontaktled mellem landbruget og amtet gennem Udvalget for Landboret, men hverken udvalgets daglige leder, konsulent Hans Ole Kristensen, eller formanden, gårdejer Torben Myrup, Aars, har modtaget redegørelsen. - Det er helt forkert, siger Torben Myrup, der også er formand for Vesthimmerlands Landboforening. Høringsfasen udløb 15. september. Der er tale om et udkast, hvor svarene fra høringen vil kunne præge den endelige redegørelse for det nordjyske erhvervslivs status og perspektiver. Ifølge amtet har den været udsendt "bredt" i regionen, og der er på hjemmesiden registreret 17 høringssvar fra bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Arbejdsmarkedsrådet, Vendsyssel Udviklingsråd, Nordjysk Iværksætter Netværk, universitetet samt en stribe kommuner. Torben Myrup er både forundret og foruroliget: - Hvis politikerne træffer beslutninger på baggrund af en misvisende redegørelse, træffer man forkerte beslutninger, fastslår han. Vicekontorchef i amtets erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling, Ulla Christensen, bekræfter, at rapporten ikke er sendt til landbruget. - Det kan vi nu se, er en fejl, og vi beklager det, siger hun. I planlægningssager er der faste regler for høring af berørte parter. Det er der ikke på amtets erhvervspolitik. - Vi har sendt udkastet til de parter, hvis områder vi har kommenteret meget, og redegørelsen beskæftiger sig ikke særligt meget med landbruget. Men alle har haft mulighed for at læse den på nettet, og det har været kendt siden juletid, at arbejdet var i gang, siger hun. Heller ikke fiskeriets organisationer har fået udkastet, men på listen står bl.a. tidligere landboformand, nuværende landbrugs- og fiskeriordfører i EU-parlamentet Niels Busk og formanden for Strandby Fiskeriforening, Svend Erik Andersen. Selvom høringsrunden officielt er slut, får landboorganisationerne nu mulighed for alligevel at komme til orde. - Hvis landbruget vil kommentere redegørlsen, vil vi være taknemlige for endet og søge at indarbejde synspunkterne. Der er endnu et par uger at løbe på, siger Ulla Christensen. Koblingen er glippet - Amtet véd godt, hvor man skal henvende sig til nordjyske landboorganisationer i denne type sager. Det er hér. En reaktion fra landbruget kan ikke stå og falde med de landmænd, vi har siddende i andre positioner i amtet - f.eks. som amtsrådsmedlemmer, fastslår Hans Ole Kristensen. Han påpeger, at amtet sideløbende er i færd med at udarbejde en landbrugsplan, og det er da vigtigt at se det i sammenhæng med erhvervsredegørelsen. Der er tilsyneladende nogle koblinger på amtet, der er glippet, siger han. Han finder det også afgørende, at erhvervets betydning fremstår rigtigt overfor det omgivende samfund. Amtets erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling har åbent erkendt, at de anvendte tal ikke giver et retvisende billede af den nordjyske landbrugs eksport. De tal, man har fået fra Danmarks Statistik er opgjort på virksomhedernes hovedsæder, og de store nordjyske fødevarevirksomheder har koncernhovedsæderne liggende udenfor amtet. Torben Myrup er sikker på, at landbruget ville have fanget fejlen, hvis man havde set redegørelsen: - Dansk landbrugs samlede eksport er omkring 70 mia. kr. Nordjylland tegner sig for 12-13 pct. heraf, og vi giver beskæftigelse til 20.000-22.000 mennesker.