EMNER

Landbruget satser på åbenhed

Grøn Søndag skal erstatte myter med realiteter

NORDJYLLAND:Næppe noget erhverv i Danmark bruger så mange kræfter på kontakt til det øvrige samfund som landbruget. Det store åbent hus-arrangement på søndag, Grøn Søndag, er et led i det. Her kan børn og voksne, som ikke ellers i dagligdagen har naturlig adgang til en gård, møde landmanden på hjemmebane - i stald og på mark. Man kan kalde det reklame eller imagepleje. Landbruget kalder det samfundskontakt og regner det som et centralt element i betræbelserne på større åbenhed. - Jeg tillægger Grøn Søndag stor værdi, siger landbrugets nordjyske informationschef, Anne-Marie Glistrup, Frederikshavn, der koordinerer arrangementet i landsdelen. - Når vi har åbent ud over hele Danmark mange steder på samme dag, giver vi rigtigt mange mennesker en mulighed for at komme på landet, og vi vil gerne gøre det til en tradition. Afstanden mellem by og land blive stadig større, i dag har alt for mange aldrig set en ko eller gris, og mange voksne har aldrig talt med en landmand. Men der trives mange myter. At komme i kontakt med hinanden er en forudsætning forståelse, siger hun. Ved sidstre års grønne søndag i Nordjylland kom der over 1000 gæster . - Og vi oplever, at folk er glade, og spørger selvfølgelig os selv: hvor er alle vore kritikere? Vi møder dem ikke her, konstaterer hun. Hun er dog sikker på, at mødet mellem levende mennesker ude i virkeligheden flytter på nogle forudfattede meninger og holdninger, både hos gæsterne og landmændene selv, og ikke mindst giver en oplevelse. Søndagens besøgsgårde afspejler bredden i landbruget: svin, kvæg, specialprodukter, større og mindre, forskellige holdninger til udvikling -den økologiske kvægbonde og familiebrugsleder i Himmerland, hvis nabo er en af landsdelens største svineproducenter. Og netop i år glæder hun sig til at vise en minkfarm frem. som har gjort en indsats for være en god nabo og undgå flueproblemer. Der er stillet et krav til værterne: Dyrevelfærd og miljøforhold skal være i orden. - Men så kan 99 pct. af landbruget være med, mener Anne-Marie Glistrup.