Turisme

Landbruget skader turismen

MILJØ: Folketingsmedlem for Venstre, Christian Lund Jepsen - CLJ - anklager 18.7. NOAH for at skade turismen, fordi vi i disse uger gør tyske turister opmærksom på, at forholdene for de danske svin er dybt kritisable. Når CLJ skriver, at NOAHs kritik bygger på et useriøst grundlag, glemmer han dog én ting. NOAH refererer blot til landbrugets egen undersøgelse, som dokumenterer, at 25 procent af de danske søer har alvorlige skader, for en fjerdedel så alvorlige at knogler stikker ud af huden på søerne. Mon CLJ kan forklare, hvorfor landbrugets egen undersøgelse er et "useriøst grundlag"? Er det også useriøst, når mastodonten Danish Crown reagerer overfor svineproducenter med krav om bedre dyrevelfærd i staldene (se evt. www.danishcrown.dk/page2170.asp), fordi de leverer dyr med uacceptabelt mange skader? I sin harme over Noahs kampagne beskylder CLJ NOAH for at forurene danske strande og turistområder med løbesedler. Det må være op til læseren at vurdere om en løbeseddel fastgjort i vinduesviskeren udgør et forureningsproblem. Bliver Danmarks omdømme i udlandet skadet p.g.a. NOAHs kampagne? Det mener CLJ. Måske skulle han overveje om ikke ansvaret for Danmarks omdømme ligger hos dem, som skaber problemerne, altså landbruget. Det virker usagligt at gå efter budbringeren. Hvis formålet med NOAHs kampagne er, som CLJ hævder, at få opmærksomhed, så må vi stille spørgsmålet til CLJ om ikke netop formålet med hans læserbrev er et billigt ønske om at tækkes sine vælgere? Hvis det er tilfældet, skulle han måske overveje sin målgruppe. Er et genvalg muligt på landbrugets stemmer alene? Eller burde han rette sin pmærksomhed mod de mange andre venstrevælgere, som i lighed med resten af befolkningen finder både dyrevelfærden og forureningsproblemerne forbundet med svineproduktionen helt uacceptable. CLJ skriver, at reglerne i Danmark "er helt i top" sammenlignet med andre lande. Det er ikke tilfældet, men selvom det var tilfældet burde de massive problemer være et klart signal om, at reglerne ikke er skarpe nok. I sin forherligelse af dansk landbrug kommer CLJ med den påstand, at "Dansk landbrug bidrager i høj grad til det danske velfærdssamfund". Det er endnu en påstand grebet ud af den blå luft. Jan Holm Ingemann (økonom fra Aalborg Universitet) har påvist, at landbrugets samlede bidrag til samfundsøkonomien er negativt, og heri er end ikke miljøbelastningen medregnet. Påstanden om, at NOAH forsøger at ødelægge turisterhvervet er helt forfejlet. Turisterne kommer netop til Danmark for at nyde vores smukke natur og idylliske landskab. Det må derfor være i turisterhvervets interesse at de mange negative effekter fra fabriksproduktionen stoppes nu! Billedet af Danmark i turistfolderne inkluderer ikke svinefabrikker, hvori svin under kummerlige forhold masseproduceres. Turisterhvervet skal også i fremtiden leve af et billede af en natur, der både har plads til storken, urfuglen og den røde glente, som alle nu er udryddet i Danmark. Det kan i den forbindelse nævnes, at en nordjysk turistchef har kritiseret svinefabrikkerne for på sigt at fjerne en del turisterhvervets indtjeningsgrundlag. Vi opfordrer CLJ til kraftigt at genoverveje sin holdning til dansk svineproduktion og til NOAHs rolle i den igangværende debat. Hvem er det egentlig, der skader/gavner turismen?