EMNER

Landbruget skal stinke mindre

Det lugter på landet. Ikke alle steder og ikke hele tiden, men problemet er stort, for de stadigt større svinebesætninger betyder større lugtgener. For få år siden lugtede det især omkring gylletankene og når gyllen skulle køres ud - men moderne svinebrug er rene industrivirksomheder med så mange grise, at det lugter hele tiden. Derfor er det glimrende, at der nu er afsat adskillige millioner til at arbejdet med at finde en løsning. Overdækkede gylletanke er en begyndelse, men vejen er lang. Og den bliver endnu længere, når det nu viser sig, at produktionen af grise i Nordjylland stiger voldsomt de kommende år. Helt undgå lugten af gris kan man ikke, men stanken skal ikke være det dominerende element.