Landbruget slæber staten for domstolen

Målet er at få vandplanerne af bordet

Erik Gade, Saltum, landmand mod vandmiljøplaner
smedegårdsvej 35
Saltum
foto: Hans Ravn <i>Hans Ravn</i>

Erik Gade, Saltum, landmand mod vandmiljøplaner smedegårdsvej 35 Saltum foto: Hans Ravn Hans Ravn

NORDJYLLAND:Det endelige opgør med de forkætrede vandplaner er indledt. Landbruget trækker den danske stat for domstolene. En stævning bliver indleveret til byretten i Esbjerg i dag, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.Organisationen Landbrug & Fødevarer ønsker rettens ord for, at vandplanerne er ugyldige, og at der inden vedtagelsen i Folketinget i december skete brud både på dansk og EU-lovgivning og på FN-aftalen om borgernes medindflydelse i miljøsager, Århuskonventionen. Landmand Erik Gade, Mellergaard, Saltum, er en af de fire, der er valgt ud til prøvesagen, som landbruget forventer vil være principiel. Hans marker bliver afvandet til Ryå. Her skal vedligeholdelsen - oprensning og grødeskæring - ifølge vandplanerne begrænses. - Det betyder dårligere afvanding af markerne og lavere udbytte. Samtidig står jeg til at miste jord til de dyrkningsfri randzoner, og kravet om efterafgrøder tvinger mig at skifte fra vinter- til vårafgrøder. Jeg tvinges til at skære ned på antal dyr og får lavere høstudbytte, siger han. Ifølge viceformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen giver vandplanerne alt for lidt miljø for alt for mange penge. Det springende punkt er, hvis interesser vandløbene skal tjene - landbrugets eller naturens. Ifølge landbruget skal 5300 kilometer vandløb i fremtiden klassificeres som ”naturlige” og må dermed ikke oprenses i en grad, så de kan lede vand nok væk fra markerne, der forsumper. Landbruget har hyret miljøadvokaten Håkun Djur-huus til at føre sagen. Sideløbende har den nye landmandsforening, Bæredygtigt Landbrug, stævnet den danske stat ved retten i Hjørring. Begge organisationer anklager den danske stat for at være gået langt videre i gennemførelsen af EU’s krav på området - vandrammedirektivet - end nødvendigt.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.