Natur

Landbruget vejrer håb i vandplankrig

Staten erkender, at man ikke kan vinde sag - men der kan komme nye

Lige fra begyndelsen under den borgerlige regering vendte landbruget sig hårdt mod vandplanerne, blandt andet i form af traktordemonstrationer i København. Arkivfoto: Torben Hansen

Lige fra begyndelsen under den borgerlige regering vendte landbruget sig hårdt mod vandplanerne, blandt andet i form af traktordemonstrationer i København. Arkivfoto: Torben Hansen

KØBENHAVN:Dansk landbrug vejrer morgenluft, efter at Kammeradvokaten i denne uge erkendte, at staten ikke vil kunne vinde den retssag, som erhvervet har anlagt mod staten for at få kendt de omstridte vandplaner ugyldige.

De 23 planers sigte var at leve op til EUs krav om beskyttelse af vandløbene (vandrammedirektivet), og blandt en række virkemidler foreskrev de bl.a. ændret vedligeholdelse og restaurering af vandløb og flere efter-afgrøder, krav, der ville ramme særligt massivt i Nordjylland med de store lave områder omkring Limfjorden.

Efter en første høring med massive protester fra landbrugets side kom ændrede vandplaner ud i en ny, såkaldt supplerende høring på kun otte dage. Landbrug & Fødevarer klagede til Naturklagenævnet både over tidsfristen og indholdet og fik ret mht. til tidsfristen. I december blev vandplanerne kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet.

To retssager

Sideløbende anlagde erhvervet to retssager mod staten. Én, der vedrørte tidsfristen og planernes tilblivelse, hvor man gør gældende, at der er tale om over-implementering i forhold til EUs vandrammedirektiv, og en retssag, der går på følgevirkningerne for erhvervet.

Det er den første af retssagerne, som kammeradvokaten nu erkender, ikke vil kunne vindes af staten.

- Kammeradvokaten opgiver at kæmpe mere for staten vedrørende de vandplaner, som Natur- og Miljøklagenævnet underkendte som ugyldige. Det betyder kort og godt, at Landbrug & Fødevarer fik ret i, at vandplanerne er ugyldige, forklarer Håkun Djurhuus, der er miljøadvokat og fører retssagerne for Landbrug & Fødevarer.

”Klart signal”

Landbrug & Fødevarer anser det som et meget klart signal til myndighederne om, at vandplanerne skal følge regler og procedurer, der blandt andet betyder høringsfrister på minimum seks måneder. Fra erhvervsorganisationen lyder også en klar opfordring til, at man også sikrer, at det faglige grundlag er i orden.

Landbruget gør gældende, at vandplanlovgivningen truede erhvervets eksistens.

Foreløbig er vandplanerne kendt ugyldige, kravet om 140.000 hektar tvungne efterafgrøder er udskudt et år, og myndighederne er lige nu ved at gennemgå 22.000 kilometer vandløb igen. En af de helt centrale påstande fra Landbrug & Fødevarer er, at tusindvis af kilometer vandløb er klassificeret forkert. En klassificering, der ville betyde ændret vedligeholdelse med forringet vand-afledningsevne og forsumpning af store dele af den danske landbrugsjord.

Men kampen fortsætter, erklærer Håkun Djurhuus:

- Landbrug & Fødevarer agter at anlægge endnu en retssag mod staten, såfremt de kommende vandplaner hviler på et ligeså skrøbeligt fagligt og juridisk fundament som dem, der netop er faldet til jorden.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst