EMNER

Landbruget vil prioriteres op

Bekymret delegation fra Landbonord hos fødevareministeren

VENDSYSSEL:Hvis landbruget fortsat skal være en dynamo for beskæftigelse og indtjening i Nordjylland, kræver det, at erhvervet får stærkere politisk prioritet, mener landboforeningen LandboNord. En delegation med formandskabet Henrik Gregersen, Frøstrup, Palle Joest Andersen, Hjørring, og Lars H. Pedersen, Ø. Brønderslev, samt landdistriktgruppens formand, Kathrine M. Jensen, Rakkeby, i spidsen forelagde i denne uge foreningens opfordringer for fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) samt de nordjyske folketingsmedlemmer. Foreningens erklærede mål er på én gang at øge landbrugsproduktionen og sænke miljøbelastningen. Derfor foreslog man at der afsættes 5-10 milliarder kroner til forskning og udvikling af driftsikre teknologier til håndtering af gylle- og lugtproblemer. Delegationen pegede på, at globaliseringspresset giver behov for udvikling og effektivisering af landbrugsbedrifterne. Det kræver investeringer. Godkendelserne heraf ønsker foreningen lagt ud til kommunerne så hurtigt som muligt, og peger på, at alle investeringer for øjeblikket reelt er sat i stå. Få, store landbrug Prognoserne indikerer dog, at de kommer i gang igen. De viser, at der i 2015 vil være færre end 775 kvæglandbrug og 675 svinelandbrug i den nye region Nordjylland, eller ca. 75 i hver af de 10 nye nordjyske kommuner. Men landmændene er bekymrede over meldingerne fra regeringen, og peger på, at erhvervet i regeringsgrundlaget mest er nævnt i forbindelse med naturforvaltning. - Skal vi fortsat producere fødevarer og satse på eksport, eller er naturforvaltning det vigtigste område for producenterne, ville delegationen vide. Selv er landboforeningen ikke i tvivl: fødevareproduktionen og alternativ energiproduktion er en af muligheder for at styrke vækst og beskæftigelse i yderområderne. Over 18 procent af landbrugsbedrifterne i Danmark ligger i den nye region Nordjylland.