Landbrugets 2005 bedre end ventet

ÅRHUS:Danske landmænd kom bedre gennem 2005, end prisen på varerne kunne forlede til at tro. Selvom afregningsprisebn på mælk faldt og svinekødet holdt sig uændret, har både mælke- og svineproducenter n opnået betydelig fremgang i driftsresultatet. Det viser netop offentliggorte tal fra Landskontoret for Driftsøkonomi. Derimod var der fald for den rene planteavl samt produktion af slagtekyllinger. De mindre konventionelle malkekvægbrug (60-120 køer) havde en driftsindtægt på 357.000 kr. i snit i 2005 mod 185.000 kr. året før. De store (120-240 køer) s nåede 412.000 kr. mod 141.000 kr. Allerbedst klarede de økologiske mælkekvægbrug sig dog: 746.000 kr. mod 376.000 kr. De specialiserede smågriseproducenter tjente 127.000 kr. (104.000 kr. i 2004), slagtsvineproducenterne 138.000 kr. (44.000 kr.) og de integrerede producenter 338.000 kr. (239.000 kr.) Formanden for landsudvalget, gårdejer Gert Karkov, glæder sig over fremgangen: - Tallene vidner om, at danske landmænd fortsat tror på, at de skal være de førende producenter af fødevarer i verden. Der er forvnetning om, at det er muligt at producere og tjene penge på landbrugsprodukter, selv om en stor del af dem skal afsættes i hård konkurrence på eksportmarkedet. Den forbedrede indtjening for svine- og kvægproduktion kan tilskrives effektivisering, udvidelser og stærk fokus på omkostninger. Større kvægproducenter har således øget antallet af køer fra 2004 til 2005 med ni procent, samtidig med at mælkeydelsen er hævet tre procent. Tilsvarende har svineproducenter med 400-800 søer sat antallet af søer i vejret med 13 procent, ligesom de har øget antal grise pr. so med tre procent. I 2005 var den gennemsnitlige afregningspris 9,19 kr. pr. kg svinekød. Det er et niveau, som en hel del svineproducenter kan leve med. Men det er ikke højere, end at mange fortsat kommer ud med røde tal på bundlinjen før aflønning af ejers arbejde og forrentning af egenkapitalen. Bedrifter med planteavl, som altovervejende dyrker korn, har svært ved at tjene penge på det: 141.000 kr. under ét mod 202.000 kr. kjøller