Landbrugets mand af hjertet

Direktør Henning Krabbe bliver på LandboNord, men skifter chefjobbet ud med en konsulentrolle

Henning Krabbe, direktør for LandboNord, fylder 60 år fredag, og efter eget valg slipper den markante chef ledelsesansvaret. Foto: Bente Poder

Henning Krabbe, direktør for LandboNord, fylder 60 år fredag, og efter eget valg slipper den markante chef ledelsesansvaret. Foto: Bente Poder

BRØNDERSLEV:Engageret, målrettet, kreativ, initiativ- og iderig. Sådan lyder et bette udpluk af de ord, der passer på direktøren for LandboNord, Henning Krabbe. Og så besidder han tilmed stor indsigt og en ukuelig energi. Henning Krabbe er for mange indbegrebet af LandboNord og omvendt. Fredag fylder han 60 år, og overlader nu ledelsesansvaret til yngre kræfter. Og han har det godt med sit valg ¿ eller rettere fravalg ¿ omend det også er forbundet med et vist vemod. Chefskiftet markeres med reception ¿ garneret med fadøl og irsk folkemusik ¿ på LandboNord tirsdag. De vigtige relationer Henning Krabbe har været i landmændenes tjeneste siden 1979. Han har om nogen taget hånd om kommunikation og dialog både internt og eksternt, og han mestrer kunsten at skabe netværk og relationer til omverdenen. Samtidig hersker der ikke tvivl om, at Henning Krabbe er landmændenes ambassadør. ¿ Det er vigtigt for enhver virksomhed at have relationer. En af vores opgaver som erhvervspolitisk forening er at arbejde for, at landmandsfamilierne har tilstrækkelig råderum samfundsmæssigt ¿ både i lokalt og i det store billede, tilføjer han. ¿ Landbruget kan ikke selv tage råderum ¿ det er noget man får tildelt. Og det kan ske via relationer og synlighed, tilføjer han. ¿ Jeg har prioriteret kommunikation til den øvrige del af samfundet højt for at skabe forståelse for erhvervet. Det er en vedvarende og vigtig opgave. Søger indflydelse Landmænd, rådgivere og politikere landet over kender Henning Krabbe som en ivrig debattør og en inspirerende underviser og foredragsholder. Og han er i mange sammenhænge flittig med tilbagemeldinger, forslag, synspunkter og kommentarer. Han har altid søgt indflydelse og har således også været med i diverse udviklingsarbejder og udvalg på landsplan. ¿ Jeg vil gerne give mit besyv med, når muligheden er der. Henning Krabbe er ikke alene på banen i aktuelle, landbrugspolitiske debatter. Han har sammen med LandboNord også formået at påvirke dagsordenen. ¿ Hvis vi kun skælder ud, kan vi ikke forvente den store lydhørhed af frivillige tilhørere. Derfor har vi også drøfte mere fremadrettede temaer med politikerne. Det giver en mere fordomsfri dialog. Hjertet er med Når Henning Krabbe taler landbrugets sag, er hjertet med. Han er husmandssøn, og blev efter endt skolegang landbrugsmedhjælper. Men rygproblemer satte efter tre år en stopper for en fremtidig karriere som landmand. Han måtte sadle om, og erhvervede sig real- og studentereksamen på aftenkursus for siden at læse til agronom fra Landbohøjskolen. ¿ Jeg blev teoretisk landmand, konstaterer han. På tæerne for LandboNord Det nye LandboNord, hvor de faglige kræfter er samlet er så at sige kronen på Henning Krabbes værk. Men forud gik en tre år lang proces med argumenter for og imod. Øvelsen var en stor, kompleks opgave i Henning Krabbes ledelsesliv. ¿ Jeg kan godt lide nogle opgaver, hvor man billedligt talt skal stå på tæer for at nå ¿ og i fusionen skulle jeg strække mig alt det, jeg kunne. Og lidt mere til, tilføjer han. ¿ Det har været en udfordring. I dag tror jeg ikke, at ret mange synes, det var forkert. Alle ser på udviklingen i erhvervet og ved at vilkårene for at være landmand ændrer sig voldsomt, så vi skal følge med Samspillets mester Nogen formel lederuddannelse har han ikke, men "learning by doing" har tilsyneladende virket, for lederen siger farvel med en vifte af veludførte opgaver bag sig. ¿ Jeg har brugt min kompetencer i forhold til kommunikation, nærvær og samspil med mennesker. I LandboNord har Henning Krabbe formået at få mennesker til at arbejde sammen for at nå fælles mål og prioriteringer uanset, hvor de befinder sig i organisationen, og hvordan de er som mennesker. ¿ At få folk til at arbejde sammen både internt og i forhold til vores folkevalgte har været mit væsentligste bidrag, mener han. Fremtidssikring Ancienniteten i medarbejderskaren er høj og vidner om en arbejdsplads i harmoni med sig selv ¿ hvilket trivselsundersøgelser også viser. ¿ Kunden møder LandboNord via medarbejderne. Hvis medarbejderne kan det de laver og udstråler tilfredshed, glæde og engagement kan kunderne mærke det, siger Henning Krabbe, og lader forstå at medarbejdernes trivsel er afgørende for succes. Motivation og ros er chefens foretrukne ¿ men han kan samtidig være skarp i sine udmeldinger. LandboNord er en toptunet, moderne rådgivningsvirksomhed, der forstår vigtigheden af at følge med og være fremtidssikre. ¿ At være fremtidssikret handler for mig om at være forandringsparat, lyder det fra den afgående direktør. Henning Krabbe er dog ikke i tvivl om fremtidens helt store udfordring: ¿ Det bliver at tiltrække medarbejdere med spidskompetencer ¿ en del af medarbejderne er jo "voksne", konstaterer han. Kloge sig på opfordring Denne morgen ankommer direktøren som vanligt på cykel ¿ en frisk tur fra hjemmet i Bornholmsgade, hvor han bor sammen med sin hustru Lissi. Og fremover får han ifølge eget udsagn mere tid med familien, der tæller børn, to børnebørn ¿ og endnu et barnebarn på vej. I weekenden rykker han ud af hjørnekontoret og ind i et ikke helt så centralt placeret kontor ved personaleindgangen. Her skal han fremover tage sig af foreningspolitisk arbejder informationsarbejde samt være tovholder, når forskellige aktørerne skal spille sammen ¿ et job der er skræddersyet til hans erfaring og kompetence. Og han bedyrer, at han ikke blander sig i fremtidens ledelse af LandboNord. ¿ Jeg vil da gerne kloge mig, men kun på opfordring, tilføjer han.