Fjerritslev

Landbrugets seniorklub i medvind

HAN HERRED: Landbrugets Seniorklub Han Herred af 1999 har holdt generalforsamling. Det foregik på Landbocentret i Fjerritslev med godt 50 deltagere. Klubbens formand, Ejvind Vinther nævnte i sin beretning, at der er 54 landbrugsseniorklubber i hele Danmark. I det forløbne år har Han Herreds seniorklub, som tæller 176 medlemmer, holdt syv arrangementer der har været godt besøgte. Regnskabet balancerede med 51.282 kroner. Til bestyrelsen var der genvalg til Jens Chr. Andreasen. Jørgen Sønderhaven og Erik Nørmølle afgik, nyvalgt blev Ingrid Stagstrup og Ellen Margrethe Svaneborg. Revisoren Kristian Kold genvalgtes. Efter generalforsamlingen fortalte lærer Holger C. Andersen og viste lysbilleder fra lande, hvor han cyklet for at samle penge ind til kraftramte børn. Holger C. Andersen har været i 36 lande Verden over, og blandt andet i 2001 cyklet 6144 kilometer tværs over USA gennem ni stater. P.O.