Landbrugsfusion til debat

dfs

Håndbold 6. september 2002 08:00
NORDJYLLAND: Fusion , ja eller nej? Ekstraordinære delegeretmøder fredag 29. november afgør, om det historiske skel mellem større og mindre landbrug i Danmark skal ophæves. Formændene i Danske Landboforeninger og Dansk Familiebrug er enige. Ude blandt medlemmerne er holdningerne delte, især hos familiebrugets medlemmer, for stærke følelser er med i spillet. En fusion med gårdmændene rører ved hjerterødderne i husmandsbevægelsen. På lokale debatmøder i denne måned får familiebrugets medlemmer lejlighed til at give holdningerne til kende og angive strømpile for ledelsen. Mors, Thy og Hanherreds Familielandbrug holder møde i Klim Forsamlingshus mandag 23. september, Aalborg Amts Familielandbrug på Rebildhus mandag 30. september og Vendsyssel Familiebrug sammee aften på Try Landbrugsskole. i I Vendsyssel får landsformanden selv, Peder Thomsen, Sir, mulighed for at forklare sig. Med den opsigtsvækkende aftale med landboforeningens formand, Peter Gæmelke, nedfældet på brevpapiret fra et hotel og offentliggjort under en bustur på en sydkinesisk landevej, har han sat al sin prestige på at fornuftsægteskabet skal blive en realitet. Mødet kan afspejle konflikten indenfor husmandsbevægelsen, idet Peder Thomsen deler panel med en lige så fremtrædende modstander, næstformanden i Dansk Familielandbrug Niels Chr. Larsen, Thurø. På mødet i Himmerland debatterer formanden for Ribe Amts Familielandbrug, Gunnar Schmidt, Gørding, der er den mest markante modstander af fusion, med regionsformanden Jens Kristoffersen, Støvring, der er erklæret tilhænger. - Vi bliver stadigt færre landmænd om at dele udgifterne. Og den aftale der ligger, giver familielandbruget temmeligt stort spillerum for vore egne holdninger og med overrepræsentation i bestyrelsen, seks ud af 21 medlemmer, får vi god mulighed for at få indflydelse gennem argumenter. Hanherred udlægger synspunkterne af Niels Chr. Larsen og Henrik Bertelsen, Vejen, der er formand for familiebrugets landsudvalg for driftsøkonomi.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...