Landbrugsrådgiver afviser behov for nye skatteregler for støtte

NORDJYLLAND:Forsinktet udbetaling af landbrugsstøtte behøver ikke give anledning til skattemæssige problemer, mener chefkonsulent i økonomi, Richard Duus, Aalborg-Hobro Landboforening. Han mener, at der tale om en overdrivelse af problemets omfang, når naboforeningen LanboNord kræver skatteministerens indgreb i forbindelse med den forsinkede udbetaling af EU-støtten for 2005. Omkring 10.000 landmænd over hele landet når ikke at få pengene udbetalt før i det nye år. Hvis administrationen næste år går planmæssigt, vil der falde en ny udbetaling sidst på året, og landmændene vil dermed blive beskattet af to gange tilskud i samme år. For mange vil det udløse en topskat, de ikke ellers skulle have betalt, påpeger man fra LandboNord. Richard Duus mener, der er tale om en overdrivelse. - Der er ikke grund til at bede om flere regler eller dispensationsbestemmelser. Skattereglerne er indviklede nok i forvejen, siger han. For de fleste landmænd er det største problem er ikke skatten, men indtjeningen. Med god rådgivning om skat og investeringer har man nogle nogle reguleringsmuligheder, som kan kompensere for effekten af den dobbelte udbetaling i ét år, siger han. Men han støtter kritikken af den forsinkede udbetaling. - Myndighederne kræver, at landmændee overholder alle frister til punkt og prikke, mens det modsat er uden konsekvenser, hvis de selv overskrider. - Og forsinkelsen skaber problemer med likviditeten. Pengene mangler på kassekreditten i måske mange uger. Og selvom kreditgiverne ved at pengene kommer, er der under alle omstændigheder et rentetab, som landmændene ikke kan få kompenseret nogen steder, påpeger han. Det er ikke småbeløb. Støtten er 2200 kr. pr. hektar i omdrift, En gård af dansk gennemsnitstørrelse, 57 hektar, modtager 125.000 kr. i offentlig støtte på jorden. Hos juridisk service i Skats hovedsæde udtrykker fuldmægtig Lars Traugott-Olsen forbavselse over, at omfanget af forsinkelsen med årets udbetalinger. I følge landbrugsstøttekontoret i Direktoratet for Fødevareerhvrev er det 15 procent, som først får deres penge efter nytår. - Det er da et problem af betydeligt omfang, siger han. Men reglerne for beskatning er givetvis klare, vurderer han. I en tilsvarende situation med den gamle hektarstøtteordning blev det fastslået, at beskatning skal ske med udgangspunkt i det tidspunkt, hvor myndighederne tildeler støtten. En ændring vil efter hans bedømmelse kræve et lovinitiativ enten hos skatte- eller fødevareministeren.