Landbrugsskolen slog dørene op

Stor interesse for livet på landet

TRY:Mange havde fundet vedj til Try Landbrugsskole i går, da de holdt åbent hus for kommende elever og deres forældre. Men skam også for alle, der bare havde lyst til at se og høre om en landmandsuddannelse. Interessen for landbruget har ændret sig de senere år, og i positiv retning, idet der både er flere piger, som søger denne vej, og flere elever der ikke i traditionel forstand kommer fra landet. - Vi ser nu den positive effekt af de store børneårgange, som også giver større søgning til faget, fortæller forstander Poul Jacobsen. Det viser sig, at det nu er mellem 30 og 40 procent af eleverne, der kommer fra et landbrug. Faguddannelsen til landmand har også stor søgning af piger, ca. 20 pct. af en årgang. Poul Jacobsen har travlt i dag sammen med elever og lærere for at vise rundt, fortælle og forklare og servere kaffe og kage. Det sker i hold, og skolen har meget at vise. Alle døre blev åbnet, og de unge kunne spørge om alt. Eleverne skiftedes til at vise rundt, og på en åben-hus-dag kommer der omkring 100 besøgende. Interessen for faget viser sig også på anden vis, idet Try Landbrugsskole har undervisning for folkeskoleelever i de ældste klasser. Skolen har således haft 700 elever igennem tilbuddet om at være landmand for en dag for 8. klasse, ligesom 8.-10. klasse kan få et todages biologikursus, hvor de gennem teori og praksis lærer at arbejde med forskellige temaer og på den måde få en introduktion til landbrugets betydning i samfundet. Og så selvfølgelig den oplevelse det er at være på højskole. For 10. klasse har skolen et fire ugers tilbud som led i ungdomsuddannelsen for de som overvejer en landmandsuddannelse. De hedder brobygningselever, bor og spiser på skolen og bliver en del af det aktive kost-skoleliv. Derudover deltager Try Landbrugsskole i EGU, Erhvervs Grund Uddannelse, som er rettet mod bogligt svage elever, og med denne specialuddannelse kan eleven søge job ved landbruget. - Og der er altid brug for arbejdskraft i faget, selvom meget er blevet specialiseret, understreger Poul Jacobsen. For at blive faglært landmand skal man igennem mindst to moduler. Første modul er på 12 måneders praktik og syv ugers skole, og andet modul på 17 ugers praktik og sek uger på skole. Med de mange kurser og aktiviteter har Try Landbrugsskole derfor elever året rundt.