Landbrugsstøtte skal afvikles på fair vis

Når amtet alligevel forsvinder, så vil Anders Stenild i stedet sidde med i Europaparlamentet

HVORUPGAARD:Anders Stenild vil vælges til Europaparlamentet, fordi det er der, de fremtidige beslutninger træffes. Og amtsrådet, hvor han repræsenterer de konservative på syvende år, bliver alligevel snart nedlagt. Den 59-årige proprietær og svineavler på gården Julianeholm ved Hvorupgaard mellem Vadum og Vestbjerg mener, at det er vigtigt at sidde med ved bordet i EU: - Som Danmark ligger, vil beslutninger i EU under alle omstændigheder have stor betydning for os. Og så er det bedst at være med til at bestemme. Et af de store emner de kommende år i EU bliver landbrugsstøtten - eller måske snarere spørgsmålet om, hvordan støtten kan afvikles. Det er Anders Stenild med på: - Jeg vil gerne arbejde for at afvikle den, men det skal ske på en fair måde. Støtten bliver jo givet, for at landmændene kan afholde omkostninger, der langt højere i Europa end for eksempel i Afrika. Min medarbejder får en dagløn, der svarer til prisen på 188 kg svinekød - i Afrika er prisen et kg svinekød. I øvrigt går støtten først og fremmest til planteavl og kvægbrug. - Hvis landbrugsstøtten bare blev fjernet uden videre, så ville produktionen gå helt i stå. Men Europa skal naturligvis fortsat fremstille fødevarer. En stor succes Anders Stenild kalder EU en stor succes: I snart 60 år har der ikke været krig i Europa, tidligere havde hver generation sin krig. - Den vigtigste opgave i EU i de kommende år bliver at håndtere globaliseringen. Kun ved at gøre det i fællesskab kan vi ruste Europa til at klare sig, understreger den konservative kandidat. Hvis han bliver valgt til Europaparlamentet, agter han at fortsætte valgperioden ud i Nordjyllands Amtsråd - men han vil ikke sidde i Folketinget på samme tid. Han er ellers folketingskandidat og har vikarieret for Lene Espersen i en periode. - Man kan ikke sidde flere steder og gøre det ordentligt. Når det gælder dobbeltmandater, så har jeg skiftet mening, siger Anders Stenild.