Lokalpolitik

Landbyråd får kompetance og råderum

Leader+ Vendsyssel lægger op til bredt lokalt samarbejde

VENDSYSSEL:Når det nye landdistriktsprogram sættes i gang i 2007, vil landsbyrådene i den nordlige del af Vendsyssel få tillagt den afgørende rolle som det lokale fundament i forhold til at udvikle de enkelte distrikter. Samtidig får landsbyrådene både kompetance og råderum til at disponere over de midler fra EU, stat, kommune og andre kilder, som der stilles til rådighed for lokal udvikling af det enkelte område. I det nuværende landsdistriktsprogram, der udløber ved udgangen af 2006, og hvor Hirtshals, Sæby, Sindal og Løkken/Vrå er med via Leader+ Vendsyssel, skal landsbyrådene søge om penge til lokale projekter både hos Leader+ Vendsyssels styrende aktionsgruppe og i den lokale kommunalbestyrelse. Det virker som et forsinkende led. - Kompetance og råderum til selv at beslutte over økonomien bliver er en forudsætning i landsbyrådene i det nye program. Det er en beslutning i Vendsyssel Udviklingsråd, som de tre storkommuner, der kommer med i det nye Leader+ Vendsyssel, er enige om. Jeg håber det holder vand, når storkommerne er dannet, siger Leader+ kooordinator Flemming Trinskjær. Holdningen ligger meget på linie med et af fødevareminister Hans Chr. Schmidts hovedbudskaber ved en landskonference i tirsdags om det kommende landsdistriktsprogram. Her gav han udtryk for, at landdistrikterne i langt højere grad selv skal være med til at afgøre, hvor der sættes ind med projekter. Men organiseringen kan blive forskelligt fra egn til egn indenfor de rammer, som fastsættes centralt. - Den første opgave nu er at få lavet en organisation, der gør landdistrikterne parate til at gå i gang den dag, hvor det nye program starter. Vi skal have fundet en fælles politik, der også tager også tager hensyn til forskelligheden i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev/Dronninglund kommuner, understreger Flemming Trinskjær. Mens det gamle program med Leader+ metoden kun drejer sig om at forbedre livskvaliteten i landdistrikter, så er målet at skabe en helhedsorienteret udvikling med tre søjler. Foruden livskvalitet drejer det sig om skabe mere erhverv og flere job samt gøre en indsats for det åbne land og miljøet. Det betyder at blandt andet landbrug og lokale erhverv skal til at være en aktiv lokal medspiller. - Alle parter er lige værdige, så vi skal have fundet en balance mellem de tre søjler, og det skal det offentlige være med til at styre, siger Flemming Trinskjær.