Landdistrikter ramt

NOX-AFGIFT:Så langer regeringen igen ud efter landdistrikterne. Regeringsgrundlaget: "Et Danmark, der står sammen" betyder åbenbart ikke, at vi skal stå sammen om at rette op på tidligere regeringers landdistriktsuvenlige afgiftspolitik på energiområdet. I den nye finanslov skal godt 500 mio. kr. hentes ind ved en femdobling af NOx-afgiften, en afgift som rammer både prisen for el og fjernvarme. I gennemsnit vil det koste en husstand 300 kr. mere årligt, ifølge Dansk Energi. Men fjernvarmekunderne i de store byer slipper formentligt med prisstigninger på 150 kr., mens kunder hos de såkaldte barmarksværker, der ligger på landet, vil opleve prisstigninger på op til 750-1.000 kr. Som formand for et barmarksværk, der fyrer med biogas og naturgas, er det dybt frustrerende at skulle sætte varmeprisen i vejret pr. 1. januar med 800 kr. oven i det, vi betaler i forvejen. Samtidig skal vi se på, at storbyen får billig varme baseret på kul og affald næsten uden afgifter. Når nogen i Danmark kun betaler ca. 7000 kr. i varme årligt for et standardhus (eksempel: Esbjerg, Hammel, Mariager), medens andre skal betale over 30.000 kr. (eksempel: Gørløse, Slagslunde, Veddum-Skelund), så er der noget helt galt. Og når jeg anvender formuleringen skal betale, så er det, fordi staten har bestemt, hvilket brændsel det enkelte værk må anvende, og dermed hvilke afgifter der skal lægges på varmen hos den enkelte forbruger. Elafgiften pålægges os alle uanset, hvordan elektriciteten er fremstillet. Varmen er ikke pålagt nogen energiafgift, men derimod en "brændselsafgift", en metode der har skabt grundlaget for den horrible forskelsbehandling mellem land og by, og mellem naturgasfyring og halm/affald/kul. Kun ved at udjævne de store forskelle i varmepris kan regeringen gøre målet om "et Danmark, der står sammen" til virkelighed.