Lokalpolitik

Landdistrikterne er sat i venteposition PLANLÆGNING: Nordjysk udviklingsplan følges op af analyse af landområder

LANDDISTRIKTERNES muligheder for udvikling kommer med, når regionens udviklingsplan følges op. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

LANDDISTRIKTERNES muligheder for udvikling kommer med, når regionens udviklingsplan følges op. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

NORDJYLLAND:I de bemærkninger og indsigelser, som regionen har fået til den udviklingsplan, der er på vej for Nordjylland, er det blevet kritiseret, at den ikke indeholder meget om landdistrikter, landbyer og yderområder. Det vil regionen søge at rette op på. Et større analysearbejde vedrørende landområderne er indledt, men er ikke nået at komme med i udviklingsplanen. Regionsrådets forretningsudvalg overvejer, om udviklingsplanen bør følges op med en særlig planlægning for landdistrikter og yderområder. Landdistrikter ikke glemt - Jeg tror, at alle er enige i, at der er behov for at se på landdistrikterne. De er bestemt ikke glemt, siger Ole B. Sørensen (V), der er næstformand i det regionsudvalg, der har arbejdet med regional udvikling. Samme opfattelse har Henrik Ringbæk Madsen (S), der er formand for udvalget. - Vi kan se, at udviklingen i Nordjylland er koncentreret nogle bestemte steder. Et af målene med udviklingsplanen er at sikre, at der også kommer en udvikling i andre dele af Nordjylland, siger Henrik Ringbæk Madsen. Når udviklingsplanen om en uge er vedtaget, vil den i næste måned blive fulgt op af en virkeliggørelseskonference. Her vil regionen drøfte planen med kommuner, erhvervsliv og organisationer.