Lokalpolitik

Landdistrikterne er under pres

De erhvervsdrivende på banen for at udvikle kommunen som arbejds- og bosted

BROVST:Hvordan bliver det attraktivt at drive virksomhed i Brovst Kommune, og hvordan tiltrækker man nye indbyggere? Det var emnerne for en konference, kommunen holdt for erhvervsdrivende i forbindelse med den kommende landdistriktspolitik. Erhvervschef Knud Christensen fortalte, at Fjerritslev i 1997 havde 1000 flere arbejdspladser end Brovst. I dag er tallet skrumpet til 80. Der er gang i den. Når man kører forbi en af de små virksomheder, tror man, at den sælger biler, fordi der er så mange parkeret. Det er ikke kommunens fortjeneste, at det er gået sådan, men erhvervslivets, sagde han. Men man vil også gerne hæve befolkningstallet, der konstant ligger mellem 8.400 og 8.500. Universitetslektor Lone Kørnøv, selv tilflytter til Tranum, mindede om, at landdistrikterne er under pres i dag. Sygehusene beskæres, købmandsbutikkerne drejer nøglen, kommunerne har det svært med økonomien. Samtidig vil mange danskere gerne bo på landet, men de pendler til jobs i byerne. Hovederhvervene i Vestdanmark er trængt: Industrien og fremstillingserhvervene trues af produkter fra tredielande med billig arbejdskraft, landbrugene kommer på færre hænder og de videnstunge erhverv samles i byerne. Hvis ikke man gør noget, får man et Danmark ude af balance. Derfor er Brovst Kommune i gang med at udvikle en landdistriktspolitik, med EU-støtte. De enkelte landsbysamfund har holdt udviklingsmøder, og efter at erhvervslivet har haft ordet, skal alle ideer til efteråret samles i et såkaldt visionsseminar, med repræsentanter for alle grupper. For de erhvervsdrivende deltager Thorkild Jespersen, Carsten Bak Andreasen og Terry Jackson. Lone Kørnøv fortalte, at det kan være svært for en virksomhed at udvide på grund af pladsmangel og planlove, kreditforeningerne er tit tilbageholdende med finansiering, og det er svært at tiltrække specialiseret arbejdskraft. Man bør nære iværksætterånden og fremme nye erhverv, som for eksempel turisme og alternativ landbrugsproduktion. Man kan dyrke biomaterialer som elefantgræs, hør, hamp, halm, papir, linolie, trætjære, juletræer, hegn, energiafgrøder, blomster. Som en hjælp til udvikling kan Aalborg Universitets videnskabsbutik formidle kontakt til studenterprojekter, og der findes en lang række støttemuligheder.