Lokalpolitik

Landdistrikterne på dagsordenen

LANDDISTRIKTER:Arbejdet med den kommuneplan der skal vedtages ved afslutningen af denne valgperiode er i fuld gang. Der er mange prioriteringer og valg som skal foretages i denne forbindelse. Hvor skal der reserveres arealer til erhverv? Hvor må detailhandlen udvide? Og hvor skal der bygges boliger i fremtiden? Alle meget centrale spørgsmål som, har stor betydning for hvordan Aalborg Kommune skal udvikle sig i fremtiden. Socialdemokraterne har i denne proces tilkendegivet, at det vigtigt at Aalborg Kommune tager alle ressourcer og muligheder i brug når vi i fremtiden skal tiltrække flere borgere til vores kommune. Vi har derfor også klart tilkendegivet at det er vigtigt for os, at Landdistrikterne kommer til at stå centralt i denne diskussion. I plan 09 projektet bliver alle bysamfund i Aalborg Kommune beskrevet og der bliver dermed skabt et godt grundlag at diskutere fremtidige udviklingsmuligheder. Socialdemokraterne mener at plan09 projektet skal bruges som afsæt til at diskutere byudvikling i landdistrikterne i kommuneplanssammenhæng. Det er vigtigt for Socialdemokraterne i Aalborg byråd at den nye kommuneplan kommer til at afspejle de målsætninger om intentioner der ligger i Landdistriktspolitikken, nemlig at der kommer til at ske udvikling i f.eks. antal indbyggere i landdistrikterne i Aalborg Kommune og at forfald skal undgås.