Lokalpolitik

Landdistrikterne vil være klar til at markere sig i den ny storkommune

Borgerne er de første i landet, der er på banen med et formelt samarbejde

45 var i Sæby Kulturhus mødt frem for at høre om planerne for det nye Fællesråd for landdistrikterne i Ny Frederikshavn Kommune og det stod hurtifgt klart, at man agter at lade sig inspirere meget af de erfaringer Sæby har haft. fOTO:CARL TH. POULSEN

45 var i Sæby Kulturhus mødt frem for at høre om planerne for det nye Fællesråd for landdistrikterne i Ny Frederikshavn Kommune og det stod hurtifgt klart, at man agter at lade sig inspirere meget af de erfaringer Sæby har haft. fOTO:CARL TH. POULSEN

SÆBY:Som det første sted i landet er de 23 landsbysamfund i Ny Frederikshavn Kommune gået i gang med at danne et fælles forum. Andre steder venter man på politikernes udspil, men i Ny Frederikshavn Kommune har græsrødderne selv taget initiativet til at markere sig i den nye kommune. - Det er så vidt jeg ved ikke sket i andre af de nye kommuner, og derfor kan man sagtens forestille sig, at jeres arbejde kommer til at inspirere andre i de nye kommuner. Det sagde Flemming Trinskjær, der sidder i det sekretariat, der koordinerer udviklingen i landdistrikterne i Vendsyssel, og som samtidig har kontakten med andre kolleger i lignende funktioner over hele landet. Han var en af oplægsholderne på et borgermøde om det fremtidig samarbejde, som en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sæby, Frederikshavn og Skagen har taget initiativ til. Mødet fandt sted i Sæby Kulturhus og havde deltagelse af cirka 45 ildsjæle fra de forskellige landsbysamfund i Sæby Kommune. Lignende møder bliver holdt i Ravnshøj og Aalbæk. Målet er at få dannet et fælles råd, som kan virke som talerør overfor politikerne. Et sådan råd vil repræsentere en trediedel af borgerne i den nye kommune. For så mange, cirka 20.000 bor der faktisk udenfor byerne Sæby, Frederikshavn og Skagen. Samtidig vil man også sørge for, at landdistrikterne får mulighed for at udnytte de støtteordninger, som findes i EU og som Sæby Kommune har haft stor glæde af hidtil via de såkaldte Leader+midler, der dog ikke fortsætter i sin nuværende form. Stormøde på vej - Vores plan er at holde et stormøde i september for at få opbakning til Fællesrådet. Ved at have græsrøddernes opbakning, vil vi stå langt stærkere overfor politikerne, også når der skal søges midler, oplyste Jørgen Steengaard fra Ravnshøj. Han lægger ikke skjul på, at landsbyerne i Frederikshavn og Skagen kan lære meget, at den måde arbejdet er foregået i Sæby Kommune. - Her har man fra politisk side haft tillid til folk fra landsbyerne og ladet dem selv administrere midler, hvorimod der har været en masse diskussion om oplandspuljen i Frederikshavn Kommune, forklarer han efter mødet til NORDJYSKE: I det hele taget er der total usikkerhed om, hvilke midler man har til rådighed efter nytår, og det var et tilbagevendende emne på borgermødet. Hvad med økonomien? I Sæby har der været cirka 1,5 million kommunale kroner årligt afsat til projekter, herunder midler til at være medfinansierende på projekter, som EU støttede f.eks. byforskønnelse i Lyngsaa eller et klatretår i Ørtoft. I Frederikshavn har oplandspuljen været på en million kroner, mens man i Skagen ikke har afsat specielle puljer til udviklingen i de to mindre bysamfund Aalbæk og Jerup. - Vi håber da på at få lige så mange midler til det kommende arbejde, som der hidtil har været, siger Jørgen Steengaard. Erfaringer med EU Han tror også landdistrikterne i Frederikshavn og Skagen kan få glæde af de erfaringer man har i Sæby omkring EU-tilskud. Frederikshavn og Skagen har slet ikke tidligere været med på den vogn. Virkeligheden bliver dog ganske anderledes omkring mulighederne for støtte til landdistrikterne. Hidtil har man kunne søge til projekter, som handlede om at øge livskvaliteten i de små samfund. Men fremover skal andre aktører i landdistrikterne også tilgodeses og have mulighed for at søge midler på lige fod med borgerforeninger eller andre sammenslutninger i landdistrikterne. Andre aktører er blandt andet landboorganisationer og Naturfredningsforeningen. - Og vi må forstå, at landmændene tænker på, hvordan støtten og projektet kan gavne deres økonomi. Deres organisationer har samtidig folk ansat. Så man kan frygte at vi som amatører, bliver de små, når der skal fordeles penge, sagde en anden oplægsholder på mødet Jan Glenstrup fra Rakkeby og formand for Landsbyrådet i Løkken-Vrå Kommune. han er også med i den styregruppe, der hidtil har bevilliget EU-midler ( Leader+midler) til landsbyprojekter. Hvor mange millioner landdistrikterne får at gøre med, EU-midler og kommunale midler, er ganske usikkert, men der forventes en afklaring i løbet af sensommeren og forhåbentlig inden det store borgermøde i september.