Lokalpolitik

Landdistrikternes fremtid

NYE KOMMUNER: Den socialdemokratiske byrådskandidat, Brian Bøgh Eriksen, mener at jeg kommer med løsagtige påstande, når jeg frygter for yderområdernes fremtid. Samtidig forsikrer han, at både borgmesteren og det øvrige socialdemokrati, tager godt imod både Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Se nu har jeg jo, af gode årsager, ikke været med til de indledende "præsentationsmøder", men jeg håber da så sandeligt, at vores borgmester har taget godt imod deltagerne. Men samtidig vil jeg gerne have Brian Bøgh Eriksens kommentar til, at borgmesteren tidligere i NORDJYSKE har sagt nej til lokalråd, og at socialdemokraterne senere har stemt imod et radikalt forslag til landdistriktspolitik? Samtidig kan jeg forstå på Brian Bøgh Eriksen, at Hals, Sejlflod og Nibe ikke har chance for en ordentlig plasering på den Socialdemokratiske liste, uden et diktat fra borgmesteren. Det vil jeg overlade til borgerne fra de tre kommuner, selv at bedømme! Slutteligt anser Brian Bøgh Eriksen Vadum, Tylstrup og Klarup som "yderkommuner" i Aalborg Kommune, som burde tilgodeses ved opstillingen. Men kommer rådmand Birgit Ekstrøm ikke netop fra Vadum? Er det dermed et tegn på at hun ikke opnår en fremtrædende plads på den kommende liste? Og mon borgerne i Nøvling, Volsted, og andre småbyer er enig med Brian Bøgh Eriksen i, at jeg ikke har belæg for at frygte for landdistrikternes fremtid? Og nu kommer der tilmed mange flere!