Landdistriktspolitik er ikke god nok

Lokalpolitik 24. september 2007 06:00

LANDSBYER: I den nyligt vedtagne landdistriktspolitik for Aalborg kommune står der som første punkt: Vækst i antallet af borgere i landdistrikterne. Endvidere står der som punkt 2, at landdistrikterne fortsat skal udvikles. I det fremlagte budgetforslag for perioden 2008 ¿ 2011 er der kun blevet plads til 3 grunde til alle landsbyer tilsammen i Aalborg SV, ingen byggegrunde i landsbyer i gamle Nibe kommune, 5 grunde i landsbyerne i Aalborg N og ingen i landsbyerne i Aalborg SØ. Det er svært for mig at se, at det på nogen måde lever op til intentionerne i landdistriktspolitiken. Det er ganske enkelt helt utilfredsstillende. I samme landdistriktspolitik for Aalborg kommune læser jeg under ¿Udvikling af fysiske rammer ¿ attraktive bosætningsmuligheder¿ følgende: ¿Landdistriktspolitiken skal generere aktivitet og rum for udvikling i de små bysamfund, således at flere borgere ønsker at bo i landdistriktet. Der skal derfor sættes fokus på attraktive bosætningsmuligheder, samt på at sikre mulighed for generationsskifte gennem nytænkning i boformer i landdistrikterne ..¿ og videre ¿Udstykning af attraktive byggegrunde ¿ eksempelvis større byggegrunde, hvor det er muligt at have dyrehold, er et udviklingspotentiale for landdistrikterne¿. Smukke ord, om hvilke borgmesteren ved byrådsbehandlingen sagde, at nu skulle budgetforhandlingerne vise, om der var hold i festtalerne. Landsbyerne kan ikke bruge festtalerne til noget ¿ vi ønsker handling og aktivitet. Jeg har været med til flere dialogmøder forud for den vedtagne landdistriktspolitik. Jeg har også været med til at drøfte høringsoplægget, og jeg var glad for resultatet. Men på nogle af møderne blev der udtrykt bekymring for, at de fine ord i landdistriktspolitiken ikke ville blive udmøntet i praksis. Jeg må for nuværende give skeptikerne ret ¿ starten for landdistriktspolitikken er helt klart utilfredsstillende for landsbyerne, men vel også for Aalborg kommune.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...