Lokalpolitik

Landdistriktstog venter ved perronen

Hjørring Kommune sætter damp under dannelse af aktionsgruppe til gavn for landdistrikterne

MYGDAL:Fløjten har endnu ikke lydt til afgang for det nye landdistriktsprogram, men Hjørring Kommune har indkaldt til et informationsmøde 22. maj i Mygdal Forsamlingshus, hvor aktive ildsjæle og græsrødder i landsbysamfundene opfordres til at møde op. Mødet har været planlagt i længere tid, men ligesom den ustyrlige togdrift har lokale aktøre oplevet flere ændringer og udskydelser. - Allerede under høringen kom der ændringer til, hvordan programmet skal køre, og siden er der kommet flere. Det er næsten ikke til at leve med for os, der skal forklare, hvordan reglerne bliver, siger udvalgsformand Knud Rødbro (UP) forud for Mygdal-mødet, der er åbent for alle interesserede. Aktive indlæg Foruden en orientering om landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for årene 2007-2013 kommer der indlæg på mødet fra aktive græsrødder. Dernæst fremlægges et forslag om dannelsen af en aktionsgruppe, og det videre arbejde med at udvikle landdistrikterne diskuteres som sidste punkt på dagsordenen. Hjørring er enig med Frederikshavn Kommune om at danne en fælles aktionsgruppe, der efter Leader+ modellen skal forvalte de stats- og EU-midler, der centralt bevilges til lokalområdet, når en ansøgning om godkendelse af aktionsgruppen er imødekommet. Besværlig omgang - Det bliver noget mere besværligt at danne aktionsgruppen end sidste gang, siger Flemming Trinskjær. Han er stadig ansat som koordinator i Leader Vendsyssel for rent teknisk at kunne afvikle de sidste projekter under det landdistriktsprogram, som udløb ved udgangen af 2006. - Det gamle og nye programkører i et parløb lige nu. Jeg kender endnu ikke de endelige regler for det nye, men det skulle jeg få inden mødet i Mygdal, oplyser Flemming Trinskjær. I ugen efter holder Frederikshavn Kommue et lignende informationsmøde. Og de to kommuner lægger op til, at der holdes en stiftende generalforsamling i slutningen af juni måned. - Nu kører toget. Vi tør godt satse på at gøre det færdigt med at danne en aktionsgruppe selv om vi ikke er godkendt til at være med i programmet, udtaler Flemming Trinskjær. Forventer godkendelse Ansøgningsfristen blev tidligere på året udskudt til 1. juli, og han har en formodning om, at det kan trække ud til september med en godkendelse. - Men jeg har fået en klar tilkendegivelse fra direktoratet om, at Hjørring og Frederikshavn kan forvente at få deres ansøgning godkendt, tilføjer han.