EMNER

Landemode

AALBORG:Det årlige landemode for Aalborg Stift finder - som det skal ifølge kongelig resolution - sted sidste fredag i september, altså på månedens sidste dag. Der indledes med gudstjeneste, som er åben for alle interesserede, og hvori traditionelt deltager ikke blot Landemodet, men også mange af stiftets præster. Landemodet er forsamlingen af biskop, stiftamtmand og stiftets 13 provster, der drøfter anliggender for stiftet som helhed. Biskoppen aflægger beretning om årets gang, og desuden drøftes bl.a. Stiftsfondens virksomhed og årets stiftsbog. Under gudstjenesten, som indledes med procession til kirken, indsættes provst Henning Bjørndal Sørensen som provst for Thisted Provsti, og provst i Aalborg Nordre Provsti, Ole Rysgaard Madsen, Ajstrup, prædiker.