EMNER

Landet lysner for kvægbonden

Politisk opblødning i teknisk udvalg - flertal for at lempe krav til beskyttelse af en lille mose

Johnny Østergaard Sørensen ser frem til, at byrådet får hans ansøgning om udvidelse til behandling... for anden gang.
Arkivfoto: Torben Hansen

Johnny Østergaard Sørensen ser frem til, at byrådet får hans ansøgning om udvidelse til behandling... for anden gang. Arkivfoto: Torben Hansen

Nu ser det langt om længe ud til, at kvægbonden Johnny Østergård Sørensen på Grøndalsgaard i Vebbestrup kan få kommunal godkendelse til at udvide sin bedrift. Kommunens teknikere har vendt og drejet problematikken, der ikke er blevet mere overskuelig, efter at Miljøstyrelsen er kommet med nye klassificeringer af jorden omkring Mariagerfjord. Det, der i første omgang lignede en almindelig miljøgodkendelse af en udvidelse af besætningen i en løsdriftsstald, blev hurtigt til en meget indviklet principiel miljøsag. For tæt på landmandens bedriftsbygninger ligger en mose, som efter gældende miljøbestemmelser bør beskyttes mod yderligere udledning af ammoniak. I første omgang var det et flertal i teknisk udvalg, der sagde nej til udvidelsen fra 251 til 499 dyreenheder, men efter at sagen er blevet grundigt endevendt i det kommunale system, er flertallet nu kommet på andre tanker. Til Johnny Sørensens udelte tilfredshed. - Det glæder mig, at det endelig ser ud til, at politikerne vil komme med en afgørelse, så vi kan komme i gang med den planlagte udvidelse. De har da også vendt kortene mere end en gang, siger Johnny Sørensen. Inden Johnny Sørensen kan gå i gang med bedriftsudvidelsen, skal sagen dog først behandles i byrådet endnu en gang. Det ventes at ske på det førstkommende byrådsmøde. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, onsdag