Landmænd dukkes, når de får hovedet oven vande

Aldrig så såre en landmand får hovedet oven vande efter kriseår - haps! - så er banken der med krav om højere renter og ekstra bidrag, og han er lige vidt.

Jørgen Myrup, formand for Agri Nords økonomiudvalg: - Bankerne og kreditforeningerne løber med landmandens gevinst.

Jørgen Myrup, formand for Agri Nords økonomiudvalg: - Bankerne og kreditforeningerne løber med landmandens gevinst.

Den oplevelse er velkendt blandt nordjyske landmænd, mener Jørgen Myrup, Løgstør, formand for økonomiudvalget i Landboforeningen Agri Nord. - Vi kan se på regnskaberne, at landmændene det seneste års tid har været gode til at optimere resultaterne af selve landbrugsdriften. Men det er ikke til at se effekten, fordi andre løber med gevinsten. Det er nu tre og et halvt år siden Lehman Brothers krakkede og finanskrisen brød ud. Det har været nogle hårde år, som har presset landbruget til at løbe hurtigere, spare overalt, hvor der kan spares og arbejde inden for de rammer, man har. Der har været fokus på at nå sorte tal på bundlinjen. Men uanset hvor meget hurtigere landmændene løber og vender hver femøre, så bliver kravene skrappere. Vi er ved det stadie, der hedder rentedød. Hvornår indser realkreditten og banken det?, spørger han. - Men bankerne bliver jo selv pressede med krav fra Finanstilsynet om større nedskrivninger på landbrugslånene, fordi Finanstilsynet vurderer, at risikoen for tab har været vurderet alt for lavt? - Men er det pantsikring at suge sine engagementer tør for likviditet, så mange ikke har råd til at afdrage deres gæld? Er det pantsikring at hæve renten op til ni-ti procent på en overbelånt ejendom, så tvangssalg eller auktion vil medføre et tab? Logik for mig ville i stedet være at tage et mindre "tab" ved at sænke renten ned til et bæredygtigt niveau, og endnu bedre konvertere nogen renter til afdrag, så man på sigt kan komme ud af kreditklemmen. På denne måde kan kreditorerne tage et medansvar for tidligere tiders investeringsfest, lyder ræsonnementet fra Jørgen Myrup. Bankerne sagde selv ja Han gør opmærksom på, at det er realkreditinstitutternene og bankerne, der selv har sagt ja og finansieret de investeringer, som de nu ser så kritiske på: høje jordpriser, dyre byggerier og finansielle instrumenter. Fra medlemskredsen er han bekendt med et helt konkret eksempel på en landmand, der forbedrede sit driftsresultat med 150.000 kroner: - Det vil sige, at det for banken burde anses for at være et mindre risikofyldt engagement. Men i stedet for at belønne sin kunde eller blot stå ved den oprindelige aftale, hævede banken kassekreditten, så gevinsten forsvandt. - Man kan sige, at realkreditinstituttet og banken skummer fløden, og alt det, vi har tilbage, er vallen, bemærker han. En gennemgang af de regnskaber, der bliver ført hos Agri Nord viser, at bidragssatserne i gennemsnit er sat op med 48.000, nogle helt op til 150.000 kr. - Jeg synes, at det er svært at retfærdiggøre den pengeindsamling, siger Jørgen Myrup, der appellerer til regeringen om at holde bankerne i snor.