EMNER

Landmænd er positive overfor tilsyn

SØTTRUP/NORDJYLLAND:Når en forpagter på Søttrup er så godt som sikker på at få en politianmeldelse for længere tids gylleforurening, så er en af grundene at han ikke havde flydelag på sin gylletank. Men han er langt fra den eneste. - Hvis man ser på gårde fra et højt punkt vil man kunne se, at der er flere, der mangler flydelag, siger Bodil Bech, jurist hos teknisk forvaltning i Nordjyllands Amt. Det er ammoniakdampe, man søger at holde nede med et flydelag, og goselv om antallet f landmænd, der tager flydelag på, er stigende, mangler godt en fjededel endnu, er en almindelig vurdering. Flydelag er påbudt ved lov via den såkaldte Husdyrbekendtgørelse og er noget af det første der kigges efter, når der føres tilsyn med landbrug. Et tilsyn som kommunerne står for, men som de kun skal gennemføre hvert sjette år. - Gylletanken er noget vi altid tjekker, når vi er ude på besøg. Men det er ikke så ofte at vi finder de store mangler mere, siger Dorte Berg fra Aars tekniske forvaltning. Hun oplever atlangt de fleste landmænd er ganske optaget af miljøet og arbejder for at skade det så lidt som muligt. - Jeg har før i tiden hørt om, at en landmænd var modvillige mod tilsyn. Men jeg har faktisk aldrig selv oplevet det. Jeg synes faktisk at vi bliver positivt modtaget, når vi kommer ud, siger hun. Også hos amtet oplever man at landmænd generelt bekymrer sig en del om, hvad de leder ud i omverdenen. - Der er faktisk en stor miljøbevidsthed blandt mange af dem, siger sagsbehandler Hans Heidemann Lassen her.