Lokalpolitik

Landmænd får ekstra chance

NORDJYLLAND:Miljøforholdene omkring en udvidelse af et landbrug ved Nibe giver amtspolitikerne så store betænkeligheder, at landmanden risikerer at få hele projektet forkastet. Sker der, må landmanden, hvis han stadig ønsker at udvide, starte forfra med den særlige planlægningsproces, der kan vare over et år og i øvrigt også er kostbar. I en anden sag besluttede et lille flertal i amtsrådet, at en plan om udvidelse af et landbrug ved Arden sendes ud i offentlig debat. Det sker dog med en besked om, at hvis der ikke sker en tilpasning, så kan landmanden ikke regne med, at planen i sidste ende bliver godkendt. Begge sager gav voldsom debat. Resultatet blev, at amtsrådet i enighed besluttede, at landmanden ved Nibe fik en måneds udsættelse, inden amtet tager endelig stilling til det særlige regionsplantillæg, der skal give mulighed for udvidelsen. I løbet af den måned får landmanden mulighed for at tilpasse sit projekt, så det lever op til den linje, som Naturklagenævnet har lagt. Egentlig havde et flertal i amtets udvalg for teknik og miljø indstillet, at regionplantillægget for udvidelsen af landbruget ved Nibe ikke blev godkendt endeligt. I løbet af den næste måned skal formanden for amtets udvalg for teknik og miljø - Niels Kristian Kirketerp (V) - og udvalgets næstformand - Henrik Ringbæk Madsen (S) - mødes med landmanden. Både Henrik Ringbæk Madsen og den radikale Gunhild Bach Nielsen havde betænkeligheder ved løsningen med at sende udvalgsformand og næstformand ud til møde med landmanden. - Meningen er jo ikke, at landmanden skal have mulighed for at overbevise de to politikere om, at der kan laves en udvidelse i strid med regionsplanens mål. Der er både noget, der hedder økonomisk og økologisk bæredygtighed. Det er ikke sikkert, at begge ting dele kan opfyldes, sagde Gunhild Bach Nielsen. - Med et møde får landmanden mulighed for at argumentere. Tallene viser, at projektet, hvis kravene skal opfyldes, ikke er bæredygtigt. Det svar har vi tidligere fået, og der er sådan set ikke noget nyt i sagen, sagde Venstres Bent Hjort Knudsen. Pakkes ind i vat - Vi har nået nogle resultater med det administrationsgrundlag, vi har. Det er uforståeligt, at nogle vil springe fra det. Forvaltningen har flere gange talt med landmanden. Manden har ikke ønsket at opfylde vores målsætning. Det fremgår tydeligt, sagde SF"s Thomas Krog. - De fleste ville rette ind, men her står der en tværing, som ikke gør det, og så bliver han spurgt en ekstra gang, om han virkelig vil fremture. Sagen er et eksempel på, hvordan landbruget bliver pakket ind i vat, sagde Poul Erik Andreasen (S). I sagen fra Arden besluttede et snævert flertal, at sagen sendes ud i offentlig høring med en bemærkning om, at der skal ske en projekttilpasning, så målsætningen for Mariager Fjord er opfyld. Det store problem er, at udvaskningen af kvælstof er på ca. det dobbelte af amtets målsætning. De var forslaget om, at projektet skal tilpasses teknologisk, så miljøproblemerne mindskes, der skabte den politiske uenighed. Socialdemokraterne, SF og radikale tegnede det snævre flertal, der stod bag amtsrådets beslutning. Den borgerlige side af amtsrådssalen stemte imod, men fik ført til referat, at man kunne tilslutte sig, at sagen blev sendt ud i offentlig høring. - Men projektet er uforeneligt med vores målsætning, og jeg mener faktisk, at vi lige så godt nu kunne sige nej, sagde SF"s Thomas Krog. Også den radikale Gunhild Bach Nielsen havde indvendinger: - Jeg bryder mig ikke om, at vi vedtager noget med betænkelighed. jeg synes lige så godt, at vi kan tage stilling. Sagen har kørt genne længere tid, og tidligere har amtets forvaltning indstillet, at forslaget til regionplantillæg blot lægges ud til offentlig debat: - Og den er jo blot den indstilling vi ønsker at følge, sagde Jørgen Østergaard fra Venstre.