Landmænd får fusionsgevinst på 200 mio.

Konkurrenter går sammen for at købe fælles modstander, KFK

AALBORG:Dansk landbrug kan vente en samlet gevinst på netto 200 millioner kroner som følge af fusionen i korn- og foderstofbranchen. Salget af agro-aktiviteterne i Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK, til et konsortium af konkurrenter åbner for rationaliseringer i en sektor præget af overkapacitet. Adm. direktør Asbjørn Børsting, DLG, der er med en ejerandel på 40 pct. er største partner i konsortiet, vurdererer, at den totale rationaliseringsgevinst vil være 300 mio. kr., hvoraf en tredjedel vil gå til forrentning af købesummen. Blandt de otte virksomheder, som har købt KFK, er det store nordjyske Hedegaard A/S, Nørresundby. Hedegaard forventer, at medejerskabet forøger omsætningen i tons med 45 pct. næste år, og regnskabets balancesum ventes at vokse tilsvarende med 200 mio. kr. - Hedegaards engagement sker med henblik på at deltage i en yderligere rationalisering og effektivisering af hele grovvarebranchen i Danmark, oplyser direktør Finn V. Nielsen, og den del, som selskabet overtager, vil hurtigst muligt blive en naturlig del af Hedegaard agro. I Aalborg/Nørresundby har tre stærke konkurrenter ligget tæt på hinanden - DLGs og KFKs foderfabrikker på havnefronten i Aalborg og Hedegaard lige overfor. Nu forsvinder en konkurrent, mens DLG og Hedegaard fortsat vil konkurrere - uanset det forhold, at DLG ejer knapt en fjerdedel af Hedegaard. Nedskæring På landsplan har KFKs agrodivison 1250 medarbejdere. De overflyttes til det nye konsortium på samme ansættelsesbetingelser som i KFK, men fremtiden er uvis. Asbjørn Børsting, DLG, benægter ikke, at rationaliseringer betyder færre arbejdspladser, men det ligger ikke i kortene, at det alene vil ramme KFK-afdelingerne. - Siden KFKs hovedaktionær Norsk Hydro satte sin akiepost til salg i januar, har vi analyseret på mulighederne og haft totalt ansættelsesstop, og dermed er der sket en vis tilpasning ved naturlig afgang. Vi har også valgt at springe et hold nye elever over, fortæller Asbjørn Børsting. DLGs formand, gårdejer Niels Skadhauge, Fjerritslev, kalder købet en god chance for at skabe optimal udnyttelse af grovvaresektorens anlæg og forventer en synergieffekt til landmændenes gavn. Norsk Hydro Danmark ejer 62,3 procent, mens ATP ejer omkring syv procent af aktierne i KFK. Det, der er solgt fra, er korn og foderstof-divisionen, datterselskabet Mølbjergs Rugerier A/S med hovedsæde i Vrå samt udenlandske handels- og transportaktiviteter, aktiviteter med en samlet omsætning på 6,3 milliarder kroner Salget ventes at indbringe ejerne 1,6 milliarder kroner. Formanden for Danske Andelsselskaber, gårdejer Bent Juul Sørensen, kalder købet en sejr for andelsbevægelsen, og han konstaterer med glæde, at der ikke er grobund i dansk landbrug for den såkaldte "farm-management-model", som KFK ellers lancerede som en strategi, der skulle redde selskabet. Modellen går med amerikansk forbillede ud på, at selskaberne ejer landbrugsproduktionen, og gør farmerne til fodermestre for de store selskaber - i modsætning til den danske andelsmodel, hvor det er producenterne, der ejer selskaberne.