EMNER

Landmænd meldt for gødningsfusk

Angivet af kolleger for ulovlig import. Syv nordjyske landmænd anklages af anonyme kolleger for at omgå de danske miljøregler med ulovlig import af kunstgødning fra Tyskland.

NORDJYLLAND:Plantedirektoratet har modtaget en anonym anmeldelse. Importen skal være sket på falske fakturaer, så gødningen står som andre varer. Passer det, undergraver det både beskyttelsen af det danske vandmiljø og landbrugets troværdighed. Landmændene kan i givet fald give deres marker mere gødning, end hvad der er lovligt efter de danske regler, som beskytter vandmiljøet mod forurening af næringsstoffer. Motivet for landmændene vil være muligheden for et større udbytte i marken. - Hvis det forholder sig, som hævdet i anmeldelsen, vil der være tale om dokumentfalsk, og dermed en sag for politiet. Men der foreligger ikke noget konkret bevismateriale i forbindelse med anmeldelsen, understreger sektorchef i Plantedirektoratet, Johan Kjølhede Overgaard. Og det kan blive svært for Plantedirektoratet at bevise, at der er fusket med gødningsregnskaberne. - De pågældende landmænds gødningsregnskaber er underkastet den almindelige kontrol. Landmændene skal på deres gødningregnskaber skrive, hvad der er tilført fra egne kilder, hvad der er modtaget fra andre, og hvad der er indkøbt. Afgiverne af gødning - naboer eller firmaer - har også indberetningspligt, og så kan vi krydschecke oplysningerne, forklarer Johan Overgaard. Udenlandske firmaer har ikke indberetningspligt til danske myndigheder, men det har landmanden. Landbrugets top har reageret skarpt alene på rygterne. Dansk Landbrug har sendt breve til en række udenlandske, især tyske firmaer og gjort opmærksom på de danske miljøregler og advaret mod at overtræde dem. Viceformand i Dansk Landbrug, Henrik Høegh, oplyser, at flere af dem har svaret, at de er bekendt med reglerne. - Der skal ikke herske tvivl om, at vi forventer, at vore medlemmer overholder de danske regler. Man kan være uenig i reglerne, og det er vi, men en ændring er noget, som skal gennemføres ved politisk pres og forhandling, ikke ved, at den enkelte tager sig selv til rette, fastslår han.