Landmænd på Christiansborg

LandboNords forretningsudvalg og formanden for LandboNords landdistriktsgruppe, Kathrine M. Jensen, har i denne uge været på Christiansborg for at tale de nordjyske landmænds sag. De havde foretræde for fødevareminister Hans Chr. Schmidt og drøftelser med en række nordjyske folketingspolitikere. Formålet med møderne var at få politikerne til at prioritere landbruget, så erhvervet kan udvikle sig og fortsat være en dynamo for beskæftigelse og indtjening, samtidig med, at vi bevarer vores landbrugs kulturland. LandboNords formand, Henrik Gregersen, kvæglandmand fra Frøstrup, satte fokus på forhold vedr. grundvand, overfladevand og miljø, Lars H. Pedersen fremlagde synspunkter vedr. den langsigtede strategi for kvægproduktionen, og Palle Joest Andersen fremlagde synspunkter om den fremtidige strategi for svineproduktionen i Nordjylland. Endelig fremlagde Kathrine M. Jensen en række synspunkter vedr. landdistriktsudvikling. - Globaliseringspresset giver behov for udvikling og effektivisering af bedrifterne, og dermed er investeringer nødvendige. Vi ønsker reglerne vedr. godkendelse af investeringer ud til kommunerne så hurtigt som muligt, idet den nuværende situation, hvor alle investeringer reelt er stoppet, er uholdbar, understregede Henrik Gregersen. Vi ønsker at planlægning sker i helheder, dvs. at der tages hensyn til markedsvilkårene for landbrugsprodukter, når miljøkravene formuleres. Vi vil gerne pege på vigtigheden af at fastholde fødevareproduktionen i yderområderne som en af mulighederne for at styrke vækst og beskæftigelse i disse områder. For at udnytte landbrugets mangfoldigheder skal muligheder for alternativ energiproduktion, herunder pil, halm, flis, korn og etanol udnyttes.